• Σχόλιο του χρήστη 'ΚΩΝ/ΝΟΣ ΒΟΥΚΟΥΝΑΣ' | 13 Νοεμβρίου 2017, 12:03

    Η νομοθεσία περί εγγραφών προτείνεται να μην αλλάξει. Επιπλέον προτείνεται για την ηλεκτρονική εγγραφή αυτή να λειτουργήσει συμπληρωματικά. Για μαθητές στη Β΄ και Γ΄ τάξη η ηλεκτρονική εγγραφή να ολοκληρώνεται στις 30/9 μια και πρόκειται ήδη για φοιτούντες μαθητές. Για την Α τάξη να ξεκινάει η ηλεκτρονική εγγραφή και να γίνεται όπως προβλέπεται αλλά το σύστημα να κλείνει στις 15/9. Για μαθητές όλων των τάξεων που δεν υπάρχουν κωδικοί taxis λόγω κωλυμάτων να επιλαμβάνεται η Διεύθυνση του κάθε Σχολείου. (κωδικοί Διευθυντή Υπεύθυνη Δήλωση κλπ). Ο τρόπος και ο χρόνος εγγραφής σε όλους τους τύπους Λυκείων και σε όλες τις τάξεις να είναι ο ίδιος.