• Σχόλιο του χρήστη 'ΑΝΔΡΕΑΣ' | 13 Νοεμβρίου 2017, 12:56

    Άρθρο 12, παρ. 2. Οι μαθητές εγγράφονται σε όποιο Γυμνάσιο ή Λύκειο επιθυμούν, ανεξάρτητα αν υπάγονται σε αυτό βάσει της διεύθυνσης κατοικίας τους, όταν σε μία πόλη λειτουργούν περισσότερα του ενός Γυμνάσια ή Λύκεια. Αυτό μέχρι συμπλήρωσης του ανώτατου αριθμού της κάθε σχολικής μονάδας.