Άρθρο 12 – Περιοχή σχολείων και αριθμός φοιτώντων μαθητών/τριών

1. Οι μαθητές/τριες φοιτούν στο Γυμνάσιο ή Γενικό Λύκειο στην περιοχή του οποίου ευρίσκεται η μόνιμη κατοικία τους.
2. Στις πόλεις στις οποίες λειτουργούν περισσότερα από ένα Γυμνάσια ή Γενικά Λύκεια, τα όρια της περιοχής τους και ο μεγαλύτερος αριθμός μαθητών/τριών που είναι δυνατόν να φοιτήσουν σε αυτά καθορίζεται με απόφαση του/της αρμοδίου/ας Διευθυντή/ντριας Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης. Οι περιοχές των σχολείων εφόσον δεν μπορούν να καθοριστούν στο πλαίσιο της δικαιοδοσίας ενός/μιάς μόνο Διευθυντή/ντριας Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, καθορίζονται με απόφαση του/της αρμοδίου/ας Περιφερειακού/ής Διευθυντή/ντριας Εκπαίδευσης.
3. Εάν ο αριθμός των μαθητών/τριών που φοιτούν υπερβεί, για οποιονδήποτε λόγο, τις δυνατότητες στέγασης του διαθέσιμου διδακτηρίου ενός σχολείου, ο/η αρμόδιος/α Διευθυντής/ντρια Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης αίρει την υπεραριθμία με αυτεπάγγελτη υποχρεωτική μετεγγραφή ανάλογου αριθμού μαθητών/τριών. Εάν η άρση της υπεραριθμίας που προβλέπεται από την παρούσα παράγραφο δεν είναι δυνατόν να πραγματοποιηθεί στα όρια αρμοδιότητας ενός/μιας Διευθυντή/ντριας Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, λαμβάνεται απόφαση του/της αρμοδίου Περιφερειακού/ής Διευθυντή/ντριας Εκπαίδευσης, ύστερα από εισηγήσεις των αρμόδιων Διευθυντών/ντριών Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης. Κατά την αυτεπάγγελτη υποχρεωτική μετεγγραφή σύμφωνα με τα ανωτέρω, λαμβάνονται υπόψη σχετικά χωροταξικά δεδομένα σε συνδυασμό με τις προτιμήσεις των κηδεμόνων των μαθητών/τριών.

 • 13 Νοεμβρίου 2017, 12:56 | ΑΝΔΡΕΑΣ

  Άρθρο 12, παρ. 2. Οι μαθητές εγγράφονται σε όποιο Γυμνάσιο ή Λύκειο επιθυμούν, ανεξάρτητα αν υπάγονται σε αυτό βάσει της διεύθυνσης κατοικίας τους, όταν σε μία πόλη λειτουργούν περισσότερα του ενός Γυμνάσια ή Λύκεια. Αυτό μέχρι συμπλήρωσης του ανώτατου αριθμού της κάθε σχολικής μονάδας.

 • 10 Νοεμβρίου 2017, 20:36 | Παναγιώτης Κοσμόπουλος

  Αξιότιμε/η κύριε/κυρία,

  Σχετικά με το Άρθρο 12 – Περιοχή σχολείων και αριθμός φοιτώντων μαθητών/τριών:

  1. Ο κηδεμόνας του μαθητή ή ο ίδιος αν είναι άνω των 18 ετών να είναι ελεύθερος με ηλεκτρονική αίτησή του και με δήλωση σειράς προτεραιότητας να επιλέγει το ή τα σχολείο/α φοίτησης.
  2. Κάθε διδακτήριο θα πιστοποιείται, με επικαιροποίηση ανά 3ετία ή όταν αλλάξουν συνθήκες, από εντεταλμένη και ανεξάρτητη αρχή-δομή για το δυναμικό μαθητευομένων που μπορεί να εξυπηρετήσει.
  3. Αν οι αιτήσεις κηδεμόνων για εγγραφή είναι περισσότερες του δυναμικού εκάστου σχολείου θα διενεργείται δημόσια ηλεκτρονική κλήρωση.
  4. Μοναδική εξαίρεση μπορεί να γίνεται μόνο σε μαθητές με κοινή κηδεμονία (αδέλφια) κι εφ’ όσον το επιλέγει ο κηδεμόνας.
  5. Μεταγραφή μπορεί να ζητά κάθε κηδεμόνας, πάντα ηλεκτρονικά, μία φορά ανά έτος, κι εφ’ όσον το διδακτήριο στο οποίο επιθυμεί να μετακινηθεί ο μαθητής έχει θέση διαθέσιμη. Μπορεί να θεσπιστεί και η (όχι δεσμευτική) γνώμη του σχολικού ψυχολόγου που υποχρεωτικά θα συναντά σε συνεδρία ο κηδεμόνας.

  Έτσι, την πλήρη ευθύνη αναλαμβάνει ο κηδεμόνας και αποφεύγεται η περιττή γραφειοκρατία που αναδύεται από το προτεινόμενο άρθρο και προστατεύονται τα στελέχη της εκπαίδευσης και οι αιρετοί στο δημοτικό συμβούλιο από αιτήματα και πιέσεις κάθε είδους :)

  Ευχαριστώ για την προσοχή σας.

  Με εκτίμηση,
  Πάνος Κοσμόπουλος.

 • 9 Νοεμβρίου 2017, 18:42 | ΚΩΣΤΑΣ

  ΤΑ ΣΧΟΛΕΙΑ ΠΟΥ ΕΧΟΥΝ ΧΩΡΙΣΕΙ ΑΙΘΟΥΣΕΣ Η ΕΧΟΥΝ ΚΛΕΙΣΕΙ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΟΥΣ ΧΩΡΟΥΣ (ΜΕ ΣΚΟΠΟ ΝΑ ΕΧΟΥΝ ΜΕΓΑΛΥΤΕΡΟ ΑΡΙΘΜΟ ΑΙΘΟΥΣΩΝ)ΝΑ ΕΠΑΝΑΦΕΡΟΥΝ ΣΤΗΝ ΑΡΧΙΚΗ ΜΟΡΦΗ ΤΙΣ ΑΙΘΟΥΣΕΣ,
  ΔΕΝ ΕΙΝΑΙ ΔΥΝΑΤΟΝ Η ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΝΟΣ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΝΑ ΑΛΛΑΖΕΙ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΤΩΝ ΑΙΘΟΥΣΩΝ