• Σχόλιο του χρήστη 'ΣΤΑΥΡΟΣ ΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΣ' | 13 Νοεμβρίου 2017, 13:31

    Στην παράγραφο 4 του άρθρου δεν συμπεριλαμβάνονται και οι εξαιρετικές επιδόσεις στον αθλητισμό όπως (εκτός από την περίπτωση των Εθνικών ομάδων για την οπαία υπάρχει πρόβλεωψη στην παράγροαφο 5) είναι και η σμμετοχή των μαθητών - αθλητών σε Πανελληνίους ή Πανευρωπαϊκούς διασυλλογικούς πάντα αγώνες. Καλο θα ήταν να προστεθεί και η αθλητική παράμετρος της εξαιρετικής επίδοσης.