• Σχόλιο του χρήστη 'ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΜΠΑΜΠΑΣΙΔΗΣ' | 13 Νοεμβρίου 2017, 17:01

    Την περασμένη χρονιά που προτεφαρμόστηκε το νέο σύστημα τα μαθήματα στα Γυμνάσια έληξαν 31 Μαϊου ενώ στα Λύκεια είχαν λήξει νωρίτερα. Αυτό δημιούργησε δυσλειτουργίες σε περιπτώσεις Α) συστεγαζόμενων Γυμνασίων/Λυκείων, όπου οι μαθητές του Λυκείου είχαν γραπτές εξετάσεις ενώ οι μαθητές του Γυμνασίου έκαναν μαθήματα/διαλείμματα με προφανή την όχληση των μαθητών των Λυκείων. Β) Υπάρχουν εκπαιδευτικοί που διδασκουν ταυτόχρονα και στους 2 τύπους σχολείων, με συνέπεια να πρέπει να αναμορφωθεί το ωρολόγιο πρόγραμμα / πρόγραμμα εξετάσεων. Γ) Οι εκπαιδευτικοί των γυμνασίων συμμετέχουν ενεργά στις πανελλήνιες εξετάσεις. Με την πίεση χρόνου που υπάρχει στο γυμνάσιο στη λήξη της χρονιάς δεν υπάρχει η δυνατότα για αποτίμηση του έτους, έκδοση αποτελεσμάτων και όλες απαραίτητες ενέργειες γίνονται με αυξημένη πίεση που τελικά μεταφέρεται στους μαθητές. Η πρόταση είναι τα μαθήματα σε όλη τη δευτεροβάθμια να λήγουν την ίδια ημέρα.