• Σχόλιο του χρήστη 'δηήτρης καλαϊτζίδης' | 13 Νοεμβρίου 2017, 20:29

    Όπως γίνεται η κατανομή των εξωδιδακτικών εργασιών στους εκπαιδευτικούς των σχολείων, έτσι θα πρέπει να γίνεται και η κατανομή των εργασιών στο my school. Θα πρέπει, δηλ. να γίνεται ανάθεση συγκεκριμένων εργασιών στο my school και αυτό να γίνεται γραπτά στο πρακτικό του Σ.Δ. Η ειδοποίηση με ΣΜΣ είναι άμεση και αποτελεσματική, αλλά θα πρέπει οι γονείς να δίνουν και μια διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου για ποικίλες ενημερώσεις που τους απευθύνει το σχολείο και που συνήθως δεν φτάνουν σ΄αυτούς μέσω των παιδιών τους.