• Σχόλιο του χρήστη 'Κωνσταντίνος Κουκουλάς' | 13 Νοεμβρίου 2017, 20:34

    Παρ.8 του άρθρου 1: Ο περιορισμός των εργασίμων ημερών των πολυήμερων εκδρομών αφορά τη Γ΄ Λυκείου και δεν περιλαμβάνει τις λοιπές τάξεις. Δεν θα πρέπει να ενταχθεί στα μέτρα αναπλήρωσης. Παρ. 1α του άρθρου 4: Αφού τα Ατομικά Δελτία Μαθητών βρίσκονται πλέον στο Myschool γιατί να τηρούνται και χειρόγραφα, με δεδομένη και την ηλεκτρονική εγγραφή και τη δήλωση κηδεμονίας; Παρ. 2 του άρθρου 5: Γιατί να μη τηρούνται και τα υπόλοιπα υπηρεσιακά βιβλία (πράξεων ΣΔ, πράξεων Διευθυντή κ.α.) με ηλεκτρονικό τρόπο; Είναι περισσότερο ασφαλές και διευκολύνει σε χρόνο και τυποποίηση. Παρ. 2 του άρθρου 13: Η έγγραφη εξουσιοδότηση κηδεμονίας είναι ένας τρόπος εγγραφής των μαθητών σε όποιο σχολείο επιθυμούν!!! Θα πρέπει ο γονέας να διατηρεί το σημαντικό αυτό ρόλο για τον εαυτό του και όχι να τον παραχωρεί για να εγγράψει το παιδί του σε όποιο σχολείο θέλει! Παρ. 6 του άρθρου 23: Δεν είναι δυνατό ένα παιδί που δε συμμετέχει σε ημερήσια εκδρομή π.χ. για οικονομικούς λόγους (αν αυτή έχει κόστος μετακίνησης) να χρεώνεται εκτός από τη φτώχεια του και τις απουσίες! Θα πρέπει το σχολείο να καλύπτει τα έξοδα της συμμετοχής του και μόνο αν διαπιστωθεί ότι υπάρχει εσκεμμένη πρόθεση διαφοροποίησης από το σύνολο της τάξης να υπολογίζονται οι απουσίες.