• Σχόλιο του χρήστη 'Φωτεινή' | 13 Νοεμβρίου 2017, 21:05

    Υπάρχουν κάποια βιβλία, τα οποία θα μπορούσαν να αντικατασταθούν από ένα εκτυπωμένο αντίγραφο του αντίστοιχου ηλεκτρονικού αρχείου που ήδη ξρατείται στο σχολείο. Μερικά παραδείγματα: Μητρώο Μαθητών/τριών, ευρετήριο, βιβλίο φόιτησης, καρτέλες μαθητών. Ποιος ο λόγος να υπάρχουν και σε χειρόγραφα, εφόσον είναι ήδη περασμένα στο myschool; Δεν είναι πιο ευανάγνωστη, ακριβής και γρήγορη μία εκτύπωση όλων αυτών των στοιχείων; Προς το παρόν η μηχανογράφηση αντί να μας λύσει τα χέρια, μας υποχρεώνει να κάνουμε διπλή δουλειά, αυξάνει την πιθανότητα λαθών και σπαταλάμε πολλές εργατοώρες σε λάθος ενέργειες.