• Σχόλιο του χρήστη 'ΔΚ' | 14 Νοεμβρίου 2017, 13:50

    Το σύστημα της αυτόματης ενημέρωσης των γονέων και σχολείου μέσω εφαρμογών ( apps) που εγκαθίστανται σε κινητά και tablet λειτουργεί με καλά αποτελέσματα σε άλλα ευρωπαϊκά κράτη. Μείωσε την σχολική διαρροή. Για το κομμάτι της τεχνικής λειτουργίας υπάρχουν αρκετά παραδείγματα. Την εφαρμογή την χειρίζεται υπεύθυνος που περνάει από τις τάξεις. ( πχ Ιταλία),ο υπεύθυνος καθηγητής ( Ιταλία -Ισπανία), ή ο διδάσκων ( Νορβηγία) Σε κάθε περίπτωση το σύστημα θα πρέπει να δίνει την δυνατότητα στο σχολείο και τους συλλόγους να το χειρίζονται όπως κρίνουν ότι διευκολύνει την παιδαγωγική διαδικασία....