• Σχόλιο του χρήστη 'Ανέστης Εξαφτόπουλος' | 14 Νοεμβρίου 2017, 13:54

    Η ενημέρωση και γενικότερα η επικοινωνία των εκπαιδευτικών με τους γονείς μπορεί να αποτελέσει λίπασμα στον βαθμό προσπάθειας και επίδοσης των παιδιών και πρέπει να βοηθηθεί με κάθε δυνατό μέσο και τρόπο. Το θέμα δεν αφορά μόνο τη φοίτηση και τις απουσίες. Το myschool πρέπει να εκδίδει κωδικούς για τους μαθητές και τους γονείς από την πρώτη δημοτικού και να προβλέπει σχολικό email και για τους γονείς, όπως προβλέπει για τους μαθητές. Από το Δημοτικό, που οι γονείς είναι πιο κοντά στο σχολείο των παιδιών τους, θα ενημερώνονται για τον τρόπο διαχείρισης της πρόσβασης και της ηλεκτρονικής επικοινωνίας με το σχολείο. Η αμεσότητα, η ταχύτητα και η ευκολία της ηλεκτρονικής επικοινωνίας είναι πράγματα αναντικατάστατα. Πολύ απλά, αν είχαμε καταχωρισμένα τα ΕΝΕΡΓΑ emails των γονιών των μαθητών μας στα βοηθήματα (ειδικά apps για καθηγητές που υπάρχουν) του κινητού ή του tablet μας, θα είχαμε ανοιχτό διάλογο με τους γονείς και ορισμένοι μαθητές θα ένοιωθαν πιο "ελεγμένοι", ενώ άλλοι ότι ο καθηγητής και οι γονείς τους ενδιαφέρονται περισσότερο. Υπάρχουν apps τύπου edmodo που εμφανίζουν τα μηνύματα, τις ανακοινώσεις κλπ στην οθόνη κλειδώματος και με ηχητική ειδοποίηση, αν επιθυμεί άμεση ενημέρωση ο γονιός.