• Σχόλιο του χρήστη 'ΓΛ' | 14 Νοεμβρίου 2017, 14:44

    Προτείνεται να προστεθεί στη παράγραφο 2. "Από τα Υπηρεσιακά Βιβλία: το Βιβλίο Υλικού, το Βιβλίο Βιβλιοθήκης, και το Βιβλίο Καταγραφής Ενεργειών Υποστήριξης Εύρυθμης Λειτουργίας, τηρούνται σε ηλεκτρονική μορφή. ΤΑ ΥΠΟΛΟΙΠΑ ΒΙΒΛΙΑ ΤΗΡΟΥΝΤΑΙ ΕΓΓΡΑΦΩΣ (ΧΕΙΡΟΓΡΑΦΑ Ή ΔΑΚΤΥΛΟΓΡΑΦΗΜΕΝΑ). Εγκύκλιος καθορίζει τις λεπτομέρειες της ηλεκτρονικής τήρησης. Το Βιβλίο Φοίτησης (απουσιολόγιο) και το Ευρετήριο τηρούνται στο ηλεκτρονικό σύστημα MySchool από το σχολικό έτος 2017-2018". Τουλάχιστον ας επιτραπεί η δακτυλογράφηση μέσω Η/Υ. Δεν θα πρέπει οι δάσκαλοι-καθηγητές να χαραμίζουν πολύτιμο χρόνο σε αναχρονιστικές διαδικασίες