• Σχόλιο του χρήστη 'Άννα-Μαρία Παναγιωτίδου' | 14 Νοεμβρίου 2017, 15:53

    Μερικές παρατηρήσεις και ερωτηματικά: 1) Απώλεια ωρών: ίσως πρέπει να καθοριστεί πιο συγκεκριμένα ο αριθμός αυτός. Επίσης θεωρώ απαραίτητο να δοθούν διευκρινήσεις για το πως και εάν συμπληρώνεται το βιβλίο ύλης των τμημάτων όταν λόγω συγκυριών δεν γίνει το μάθημα (εκπαιδευτική εξόρμηση/ σχολική εορτή / ...) 2) myschool: Δεν είναι επαρκώς και σαφώς καθορισμένο το τι εννοείται με "για κάθε μεταβολή) στα περί ενημέρωσης του myschool. Τι ίδιο ισχύει και για το ό,τι ο δ/ντής της σχολικής μονάδας "οφείλει να φροντίζει" για την ενημέρωση του Myschool. Η ασάφεια για το πώς ο Δ/ντής θα "φροντίσει" αφήνει περιθώρια άνισων κατανομών εργασιών εντός των σχολείων. Κωδικοί πρόσβασης στο Myschool: οι Υπεύθυνοι τμημάτων θα πρέπει να έχουν πρόσβαση και σε μέρη που αφορούν στις καρτέλες των μαθητών και να είναι υπόχρεοι να ενημερώσουν οι ίδιοι τα στοιχεία γονέα, διευθύνσεως και επικοινωνίας. Μέχρι στιγμής και αυτό βαρύνει τους ΠΕ-19 των σχολείων. Απαιτείται συνεργασία με της Πρωτοβάθμιας με τη Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση ώστε πριν οι διευθυντές των Δημοτικών σχολείων αποχωρήσουν από τις σχολικές τους μονάδες για τις θερινές διακοπές, η εικόνα των μαθητών που απολύονται από τα σχολεία τους να είναι όντως ορθή. Καθώς παραλαμβάνουμε στη δευτεροβάθμια εκπαίδευση τα απολυτήρια των μαθητών των δημοτικών μόλις την απολύτως τελευταία ημέρα λειτουργίας των δημοτικών, έχει συμβεί αρκετές φορές να εντοπίζονται αδυναμίες στην εγγραφή των μαθητών στην Α' Γυμνασίου (το δημοτικό προέβηκε σε κάποια τροποποίηση στον/στην μαθητή/-τρια οδηγώντας σε απώλεια της τελικής επίδοσής του ατόμου και ως εκ τούτου μη εμφάνιση προς επιλογή και εισαγωγή στην Α' Γυμνασίου) και να μην υπάρχει δυνατότητα επικοινωνίας με την ΠΡωτοβάθμια. Αυτό σχετίζεται με την προβλεπόμενη απαίτηση για δημιουργία τμημάτων εντός των πρώτων ημερών του Ιουλίου. Χρόνος ενημέρωσης που νοείται άμεσος: Πρέπει να γίνει ξεκάθαρο το ποιος είναι ο χρόνος ενημέρωσης του myschool. Διευθύνσεις εκπαίδευσης: Είναι απαραίτητο να γίνει κατανοητό ότι οι πίνακες που ζητούνται από τις διευθύνσεις εκπαίδευσης δεν αποτελούν έργο που προωθείται προς εκτέλεση προς τις σχολικές μονάδες, ειδικά όταν αυτοί οι πίνακες έχουν ήδη αντικατασταθεί από ψηφιακούς πίνακες και είναι προσβάσιμα τα όποια στοιχεία μέσω του myschool. 3) Εγγραφές & ανανεώσεις εγγραφών: Χρειάζεται διευκρίνηση στο σημείο 2α σελ.38: τίθεται θέμα διερεύνησης μόνον εάν ο μαθητής/μαθήτρια δεν έχει εμφανιστεί να φοιτήσει στο σχολείο ή τις ίδιες ενέργειες θα πράξει το σχολείο και για την ελλιπή εγγραφή (ο γονέας δεν εμφανίστηκε να υπογράψει το ατομικό δελτίο); 4) ΑΠΟΥΣΙΕΣ: άρθρο 24-παρ.δ: μη αντιληπτή η οδηγία περί απουσιών τις πρώτες 2 ημέρες της μετεγγραφής. Επίσης στα περί δικαιολόγησης απουσιών υπάρχει ανάγκη αποσαφήνισης του εάν ο γονέας κατά την προσκόμιση ενός πχ. νοσοκομειακού εισητηρίου/εξιτηρίου πρέπει ή όχι να συμπληρώσει και έντυπη αίτηση για δικαιολόγηση των απουσιών του παιδιού του. Μέχρι σήμερα αναλόγως με τον διευθυντή αλλάζει αυτή η διαδικασία. Επίσης πρέπει να τονιστεί εάν τηρείται ή όχι ειδικό πρωτόκολλο εισερχομένων και εξερχομένων ΜΟΝΟ για την επικοινωνία με το γονέα. Αυτό είναι επίσης κάτι που διαφοροποιείται μέχρι σήμερα ανάλογα με τον εκάστοτε διευθυντή. Σε κάποιο σημείο γίνεται αντιληπτό ότι τα δικαιολογητικά απουσιών προσκομίζονται μόνον εφόσον πρόκειται για απουσίες που επιδιώκεται ο μή συνυπολογισμός τους. Αυτό πρέπει να γίνει πιο ξεκάθαρο. 5) ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ με το γονέα: Και εδώ πρέπει να προβλεφθούν τεχνικά ζητήματα: Στην περίπτωση της αποστολής SMS από ποιον αριθμό θα αποσταλεί το SMS; Και ποιος θα χρεωθεί οικονομικά το σύστημα αποστολής SMS; ΣΤην περίπτωση του email από το λογαριασμό του σχολείου, πως θα γίνει πρακτικά η αποστολή του email; θα χρησιμοποιήσει ο κάθε υπεύθυνος εκπαιδευτικός τον υπολογιστή με το email της σχολικής μονάδας; θα δοθεί ως γραμματειακή απαίτηση από τους υπεύθυνους τμημάτων στον υποδιευθυντή που θα επιβαρυνθεί και με αυτήν την εργασία; Μήπως θα έπρεπε να προβλέψει το υπουργείο να δοθεί από τον κάθε εκπαιδευτικό επίσημο email στο ΠΣΔ και να του επιτραπεί η επικοινωνία με το γονέα μόνον μέσω αυτού του λογαριασμού email; *****ΕΛΛΕΙΨΕΙΣ: Στοιχεία που δεν αναφέρονται καθόλου -Δεν υπάρχουν αναφορές για τον τρόπο αντιμετώπισης των προφορικά εξεταζόμενων μαθητών. Αυτό που συμβαίνει τώρα είναι ότι οι εκπαιδευτικοί δεν έχουν ξεκάθαρες οδηγίες για το ποια ώρα, πόση ώρα και σε ποιο χώρο θα εξετάσουν αυτούς τους μαθητές, και η έλλειψη αυτών των οδηγιών αφήνει περιθώρια πρωτοβουλιών. -Δεν υπάρχουν αναφορές (δεν εντάσσονται στη στοχοθεσία του παρόντος, αλλά είναι άκρως απαραίτητες) στον τρόπο ορισμού θεμάτων εξέτασης (διαγωνίσματα, τεστ) και στον τρόπο κατανομής της βαθμολογίας μεταξύ των θεμάτων αυτών. Και πάλι δίνονται έτσι περιθώρια πρωτοβουλιών. -Αναφορικά με την αξιολόγηση των μαθητών (και πάλι εκτός του παρόντος) ίσως μία ιδέα θα ήταν ο ορισμός προς χρήση ενός προτύπου των στοιχείων που αξιολογεί ο εκπαιδευτικός ώστε να γίνει πράξη το θεωρητικό ότι οι μαθητές δεν αξιολογούνται μόνον ως προς το γνωστικό αντικείμενο, αλλά και ως προς την πρωτοβουλία, τη διάθεση συνεργασίας, το ομαδικό πνεύμα, κα.