• Σχόλιο του χρήστη 'Άννα-Μαρία Παναγιωτίδου' | 14 Νοεμβρίου 2017, 16:10

    συμπληρώνω 2 γενικά σημεία ακόμη: 1) Απόφαση και υλοποίηση για το ρόλο της Πληροφορικής στα σχολεία. Ας αναρωτηθούμε αν είναι λογικό, αποτελεσματικό και ρεαλιστικό το να έχουν οι μαθητές 1 ώρα την εβδομάδα Πληροφορική στο Γυμνάσιο ενώ έχουν για παράδειγμα 2 ώρες Οικιακή Οικονομία και Θρησκευτικά. Πρέπει να γίνει αντιληπτό ότι με 1 ώρα των 45 λεπτών(εφόσον δεν χαθεί κάποιο τέτοιο μονόωρο για άλλους λόγους)δεν είναι δυνατόν να γίνει το μάθημα αντιληπτό ως χρήσιμο. Επιπλέον η στάση των συναδέλφων είναι ότι αποτελεί ομάδα Γ άρα μη μάθημα 2) Παράλληλη στήριξη: Πώς και με ποιες διαδικασίες αιτείται ένα σχολείο εκπαιδευτικού; Τα δεδομένα υφίστανται στο Myschool αλλά δεν έχει τεθεί ποτέ αυτό το θέμα. Και επίσης έλεγχος για το πως οι εκπαιδευτικοί που λαμβάνουν στο σχολείο τους εκπαιδευτικούς ειδικής αγωγής συνεργάζονται με αυτούς για το καλό το μαθητών ή αρνούνται τη συνεργασία 3) Ωράριο; Νομίζω ότι πρέπει να γίνει αντιληπτό πως με την υπάρχουσα νομοθεσία οι φιλότιμοι εκπαιδευτικοί αναλαμβάνουν εργασίες όποτε κληθούν (ή με δική τους πρωτοβουλία) ενώ άλλοι εμφανίζονται στα σχολεία μόνο κατά τις ώρες που έχουν μάθημα. Με δεδομένη την ανάγκη διεκδίκησης της θετικής γνωμοδότησης του ΣΔ, οι διευθυντές δεν τεντώνουν τις σχέσεις και προσανατολίζονται σε συνεργασίες για το καλό του σχολείου μόνον προς τους φιλότιμους.