• Σχόλιο του χρήστη 'ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ ΚΟΥΡΤΙΔΟΥ' | 14 Νοεμβρίου 2017, 17:04
    Το βλέπω Θετικά/Αρνητικά:  

    Θεωρώ ότι θα πρέπει να ληφθεί υπόψη το γεγονός πως υπάρχουν περιπτώσεις σοβαρών ασθενειών και να δίνεται η δυνατότητα μεγαλύτερου αριθμού απουσιών με την προϋπόθεση του 15 ως Γ.Μ.Ο. βαθμολογίας. Για να μην ερημώνουν τα σχολεία και κυρίως τα Λύκεια, να υπάρχει ένα ανώτατο όριο απουσιών για κάθε μήνα. Για παράδειγμα, θα μπορούσε να θεσπιστεί ανώτατο όριο απουσιών ανά μήνα από 28 έως 35. Πρακτικά αυτό σημαίνει ότι ο μαθητής δεν θα μπορεί να λείψει περισσότερες από 4-5 ολόκληρες μέρες τον μήνα. Ακόμη και στην ακραία περίπτωση που θα επέλεγε να παρακολουθεί το μισό διδακτικό πρόγραμμα, το σχολείο δεν θα ερήμωνε από μαθητές.