• Σχόλιο του χρήστη 'Ιορδάνης Σαββουλίδης' | 14 Νοεμβρίου 2017, 18:14

    Το μόνο που χρειάζεται για να εισαχθεί ο μαθητής στο ηλ. σύστημα διαχείρισης σχολείων (MySchool) πρέπει να είναι ο ΑΜΚΑ του. Για να υπάρξει κάποια στιγμή η ενοποίηση των στοιχείων των πολιτών και της διαδρομής τους στο Δημόσιο. Για τα υπόλοιπα στοιχεία, η μόνη δομή που χρειάζεται είναι το Εθνικό Δημοτολόγιο. Όποια αλλαγή γίνει εκεί, να μεταφέρεται άμεσα στο ηλ. σύστημα διαχείρισης σχολείων MySchool.