• Σχόλιο του χρήστη 'Δ.Κ.' | 14 Νοεμβρίου 2017, 19:33

    στην Γ΄ τάξη του ΕΠΑΛ να εγγράφονται: - Οι κάτοχοι πτυχίου ΕΠΑΛ του ν. 4186/2013 (Α΄ 146) για απόκτηση άλλου Πτυχίου μόνο στις ειδικότητες του τομέα που παρακολούθησαν - Οι κάτοχοι Πτυχίου ΕΠΑ.Λ. του ν. 4386/2016 (Α΄ 83) για απόκτηση άλλου Πτυχίου μόνο στις ειδικότητες του τομέα που παρακολούθησαν