• Σχόλιο του χρήστη 'Σταυριανός Αθανάσιος' | 14 Νοεμβρίου 2017, 19:56

    Όλα ψηφιακά με Παράλληλη στελέχωση των σχολείων με διοικητικό προσωπικό. Μπορεί να ξεκινήσει πιλοτικά με 8μηνα προγράμματα και στην συνέχεια σύσταση οργανικών διοικητικών θέσεων. 1. Κατάργηση των αναχρονιστικών καρτέλων καταχώρισης βαθμολογίας. Καταχώριση βαθμολογίας μόνο στο myschool. Εκτύπωση και υπογραφή καταστάσεων για λόγους ασφαλέιας 2. Κατάργηση απουσιολογίων. Παροχή κάρτας ανέπαφης στους μαθητές για την επικύρωση της παρουσίας στην τάξη. 3. Κατάργηση βιβλίων καταχώρισης απουσιών τμήματος. Καταχώριση μόνο στο myschool