• Σχόλιο του χρήστη 'Ιορδάνης Σαββουλίδης' | 14 Νοεμβρίου 2017, 22:04

    Με την έξοδο του/της μαθητή/τριας από το σχολείο, το Απολυτήριο/Πτυχίο, πρέπει να λαμβάνει ένα μοναδικό κωδικό (όπως στο εξωτερικό), ο οποίος θα χρησιμεύσει για την επαλήθευσή του από κάθε ενδιαφερόμενο (Δημόσια υπηρεσία, άλλο σχολείο κλπ) και θα είναι διαθέσιμη η αναζήτησή του από ειδική ιστοσελίδα του Υπουργείου. ΙΟΡΔΑΝΗΣ ΣΑΒΒΟΥΛΙΔΗΣ Εκπ/κός Β/θμιας Εκπ/σης