• Σχόλιο του χρήστη 'Αναστασία Καφετζοπούλου' | 14 Νοεμβρίου 2017, 23:16
    Το βλέπω Θετικά/Αρνητικά:  

    Ρύθμιση απουσιών λόγω ασθένειας για μαθητές Β΄και Γ΄Λυκείου ΑμεΑ Ως μητέρα τέκνου με βαριά αναπηρία (67%) με γνωμοδότηση ΚΕΠΑ ,του οποίου η/οι πάθηση/εις δεν επιβάλλει/ουν φοίτηση σε ειδικές δομές της εκπαίδευσης και δεν αναφέρονται στις παθήσεις που δικαιολογούν κατ’ ιδίαν διδαχθέντες μαθητές καθώς ή/και κάποια άλλη διευκόλυνση για τις απουσίες λόγω ασθένειας θα ήθελα να προτείνω να δίνεται η δυνατότητα - σε περίπτωση που ο αριθμός απουσιών λόγο ασθένειας σε συνάφεια της πάθησης (με ιατρική γνωμάτευση)υπερβαίνει το όριο των 114 - αναπλήρωσης κάποιον διδακτικών ωρών (με κάποιο εύλογο όριο σε αυτό) ίσως στα πλαίσια ενισχυτικής διδασκαλίας , εντός σχολείου (όπως ορίζεται και για την ενισχυτική διδασκαλία όμορων σχολείων) ή με κάποιον άλλο τρόπο, ή διαπίστωση με διαγνωστικά τεστ επί της ύλης που διδάχθηκε το διάστημα απουσίας από τους αρμόδιους διδάσκοντες προκειμένου να μην πρέπει να επαναλάβει την τάξη μιας και κάτι τέτοιο για έφηβο ήδη επιβαρυμένο τόσο σωματικά όσο και ψυχολογικά θα είναι επιπλέον επιβάρυνση και παράγοντας/αιτία για εγκατάλειψη - διακοπή της φοίτησης! Ευχαριστώ θερμά για την δυνατότητα έκφρασης πρότασης και παρακαλώ για παρέμβαση αρμοδίως για θέματα μαθητών ΑμεΑ που χρίζουν μιας κάποιας ειδικής αντιμετώπισης!!!