• Σχόλιο του χρήστη 'ΑΓΓΕΛΟΣ ΒΑΚΟΝΔΙΟΣ' | 14 Νοεμβρίου 2017, 23:34

    άμεση επαναφορά του κατ’ ιδίαν στην Γ και Δ τάξη όπως ίσχυε πριν από 2 χρόνια.. ΒΑΚΟΝΔΙΟΣ ΑΓΓΕΛΟΣ ΕΠΑΛ ΣΥΡΟΥ ΚΥΚΛΑΔΕΣ