• Σχόλιο του χρήστη 'Αναστασία Καφετζοπούλου' | 14 Νοεμβρίου 2017, 23:52

    Απουσίες λόγω ασθένειας για όλους τους πιστοποιημένους μαθητές ΑμεΑ!!! Απαιτείται ειδική αντιμετώπιση για όλα τα άτομα (ιδιαιτέρως μαθητών που είναι παιδιά-έφηβοι, ανήλικοι πολίτες) που από το κράτος χαρακτηρίζονται Άτομα με ειδικές Ανάγκες !!! Αλλά και μη πιστοποιημένοι ως ΑμεΑ μαθητές που λόγω ασθένειας (με ιατρική γνωμάτευση) ξεπέρασαν το όριο απουσιών,θα πρέπει να μπορεί να θεωρηθεί επαρκής η φοίτησή τους όταν αυτή αποδεικνύεται με αύξηση ορίου απουσιών λόγω ασθένειας είτε με το Γ.Μ.Ο ή με διαγνωστικά τεστ επίδοσης ή με υποχρεωτική ενισχυτική διδασκαλία προ εξετάσεων προς συμπλήρωση/αναπλήρωση των χαμένων διδακτικών ωρών! Δυστυχώς οι ώρες διδασκαλίας που χάνονται κάθε χρόνο λόγω έλλειψης προσωπικού δεν φαίνεται να οδηγούν σε μη επαρκή φοίτηση ενώ η ασθένεια για την οποία δεν είναι υπαίτιος ο μαθητής αποτελεί ανεπάρκεια! Ευχαριστώ θερμά