• Σχόλιο του χρήστη 'Λεωνίδας Μπίκος' | 15 Νοεμβρίου 2017, 04:20

    Άρθρο 9 Τρόπος και χρόνος εγγραφής Α. Εγγραφή 8. Δικαίωμα εγγραφής στην Α΄ τάξη του ΓΕ.Λ. έχουν οι απόφοιτοι/ες Γυμνασίου ή ισότιμου τίτλου και όσοι/ες έχουν απορριφθεί στην Α΄ ΓΕ.Λ. {Δηλαδή αν έχουν απορριφθεί στην Α΄ ΕΠΑ.Λ. ΔΕΝ ΠΡΕΠΕΙ να γίνουν δεκτοί;!!!!! (=απόφοιτοι/ες Γυμνασίου)} Στη Β΄ τάξη εγγράφονται οι προαγόμενοι/ες από την Α΄ τάξη του ΓΕ.Λ. και όσοι/ες έχουν απορριφθεί στην Β΄ ΓΕ.Λ. {Δηλαδή αν έχουν απορριφθεί στην Β΄ ΕΠΑ.Λ. ΔΕΝ ΠΡΕΠΕΙ να γίνουν δεκτοί;!!!!!(=έχουν τελειώσει απλά την Α΄ ΓΕ.Λ. αν Α΄ ΕΠΑ.Λ. και Α΄ ΓΕ.Λ. είναι ισοδύναμες. Γιατί να υπάρχει αυτή η χωρίς λόγο στεγανότητα;) Ακόμη για κάποιον που είναι απόφοιτος ΕΠΑ.Λ. (=κρίθηκε άξιος να προβιβαστεί) και θέλει να ακολουθήσει σχολές θεωρητικής κατεύθυνσης δεν θα πρέπει να έχει το δικαίωμα παρακολουθώντας μόνο τα μαθήματα που δεν έχει διδαχθεί; Αν είναι αλήθεια ότι αποδίδει κάποιος σε εκείνο που αγαπάει να κάνει δίνεται η δυνατότητα σε κάποιον που συνειδητοποίησε ότι θέλει κάτι άλλο στη ζωή του να το αποκτήσει.} ... 9. Δικαίωμα εγγραφής στο Επαγγελματικό Λύκειο (Ν. 4386/2016, ΦΕΚ Α΄ 83) έχουν ανά τάξη: α. στην Α΄ τάξη: 1) Οι κάτοχοι Απολυτηρίου Γυμνασίου ή άλλου ισότιμου τίτλου. 2) Όσοι/όσες έχουν απορριφθεί στην Α΄ τάξη του ΕΠΑ.Λ. {Δηλαδή αν έχουν απορριφθεί στην Α΄ ΓΕ.Λ. ΔΕΝ ΠΡΕΠΕΙ να γίνουν δεκτοί;!!!!! (=απόφοιτοι/ες Γυμνασίου)} ... β. στην Β΄ τάξη: 1) Όσοι/όσες έχουν προαχθεί από την Α΄ τάξη του ΕΠΑ.Λ. 2) Όσοι/όσες έχουν απορριφθεί στη Β΄ τάξη του ΕΠΑ.Λ. {Δηλαδή αν έχουν απορριφθεί στην Β΄ ΓΕ.Λ. ΔΕΝ ΠΡΕΠΕΙ να γίνουν δεκτοί;!!!!!(=έχουν τελειώσει απλά την Α΄ ΓΕ.Λ. αν Α΄ ΕΠΑ.Λ. και Α΄ ΓΕ.Λ. είναι ισοδύναμες. Γιατί να υπάρχει αυτή η χωρίς λόγο στεγανότητα;)} ...