• Σχόλιο του χρήστη 'Βασιλης Ραυτοπουλος' | 15 Νοεμβρίου 2017, 09:32

    Εάν δηλώσουν προτίμηση για εγγραφή σε Γενικό Λύκειο, δηλώνουν επίσης και τα μαθήματα που θα παρακολουθήσουν στο Γενικό Λύκειο στο οποίο θα διαβιβαστεί το Απολυτήριο του Δημοτικού ή του Γυμνασίου αντίστοιχα, σύμφωνα με τις περιπτ. 3, 4 και 5 της παρ. Α Έχει νόημα η συμπερίληψη του «Δημοτικού» ;