• Σχόλιο του χρήστη 'Γ.Κ.' | 15 Νοεμβρίου 2017, 14:58
    Το βλέπω Θετικά/Αρνητικά:  

    Σύμφωνα με το άρθρο 28 και με το οποίο αν τεθεί σε ισχύ από το φετινό σχολικό έτος τι θα γίνει με τους μαθητές που ήδη φοιτούν και εν μέσω σχολικής χρονιάς θα χάσουν την κατ΄ εξαίρεση ειδική πράξη του χαρακτηρίζει επαρκή τη φοίτηση μαθητή που σημείωσε από εκατόν δέκα τέσσερις (114) έως (164) απουσίες ,ειδικά δε για τους μαθητές που φοιτούν στα εσπερινά Επαγγελματικά Λύκεια των οποίων οι απουσίες προσαυξάνονται κατά δέκα έξι (16), με την προϋπόθεση ότι η επίδοσή τους κρίνεται ιδιαίτερα ικανοποιητική (δέκα πέντε 15 πλήρες).