• Σχόλιο του χρήστη 'Κουκάς Αντώνης' | 16 Νοεμβρίου 2017, 00:11
    Το βλέπω Θετικά/Αρνητικά:  

    Νομίζω ότι πρέπει να παραμείνει η δυνατότητα στο σύλλογο διδασκόντων να αποφαίνεται για την επάρκεια φοίτησης μαθητών με καλή επίδοση, ακόμα και εάν έχουν περισσότερες από 114 απουσίες. Σημειώνω τη δυνατότητα άλλων μαθητών να απουσιάζουν από το σχολείο (σημείο 4, άρθρο 24) για τις διπλάσιες περίπου απουσίες από τις 50 για τις οποίες γίνεται λόγος.