• Σχόλιο του χρήστη 'Κουκάς Αντώνης' | 16 Νοεμβρίου 2017, 01:35

    1. Ενημέρωση για κάθε απουσία μαθητή, όπως προτείνεται στο σχέδιο, κατά την άποψή μου είναι αδύνατον να γίνει και μάλιστα σε σχολεία "ιδιαίτερα" όπως για παράδειγμα τα ΕΠΑΛ. 2. Οι παράγραφοι 2 και 3 του άρθρου φαίνεται να αλληλοκαλύπτονται! 3. Από ποιόν αναζητούνται οι λόγοι και γίνονται οι ενέργειες που αναφέρονται στην παρ. 4; Σημειώνω ότι ο υπεύθυνος εκπαιδευτικός μπορεί να μην έχει μάθημα στο τμήμα του κάθε μέρα. 4. Σε κάποια σημεία του σχεδίου αναφέρονται οι υποστηρικτικές δομές. Ακόμα και εάν αυτές λειτουργούν, επαρκούν; Το άρθρο αυτό μου φαίνεται, με τον τρόπο που είναι γραμμένο σε ότι αφορά στη συχνότητα ενημέρωσης των γονέων και στην πληροφόρηση των εκπαιδευτικών για τους λόγους απουσίας των μαθητών, ότι δημιουργεί προβλήματα (συνεχή κινητικότητα για ενημέρωση από εκπαιδευτικούς σε υπευθύνους τμημάτων, συχνές συγκλήσεις συμβουλίων τμημάτων κ.ά.)και αποδιοργανώνει την λειτουργία του σχολείου.