• Σχόλιο του χρήστη 'π.Ιωάννης Κυπαρισσόπουλος' | 16 Νοεμβρίου 2017, 09:25
    Το βλέπω Θετικά/Αρνητικά:  

    Αγαπητοί κύριοι και κυρίες, ως μαθητής της Δ’ τάξεως του Εσπερινού Γενικού Λυκείου Κατερίνης θα ήθελα να σας εκφράσω την αντίθεση μου ως προς την περικοπή των 50 απουσιών για τους μαθητές με Γ.Μ.Ο άνω του 15 για πολλούς και πρακτικούς λόγους. Για τα Εσπερινά Σχολεία όλων των βαθμίδων θα πρέπει να δώσετε μεγαλύτερη προσοχή και ελαστικότητα στο θέμα των απουσιών. Πρέπει να λάβετε γνώση ότι η πλειονότητα των μαθητών είναι ενήλικοι, αρκετοί με προβλήματα υγείας, με υποχρεώσεις οικογενειακές παιδιών, εργαζόμενοι, με πολύ περιορισμένο χρόνο λόγω επαγγελματικών υποχρεώσεων και αυτή η βοήθεια τους έδινε ένα κίνητρο ώστε να καταφέρουν να τελειώσουν τις σπουδές τους και παράλληλα να μην αναγκαστούν να παραιτηθούν από τις δουλειές τους. Με αυτόν τον τρόπο αυτομάτως στερείτε από τους μαθητές των Εσπερινών Σχολείων το δικαίωμα τις δια βίου μάθησης και εκπαίδευσης αλλά και την ολοκλήρωση των σπουδών τους που δεν καταφέρανε να ολοκληρώσουν στο σωστό χρόνο. Θεωρώ ότι είναι πολλοί σημαντικό για όλους τους μαθητές να μπορούν να έχουν μια βοήθεια ώστε να καταφέρουν να τελειώσουν τις σπουδές τους οι οποίες τους είναι απαραίτητες στην παραπέρα εργασιακή τους εξέλιξη. Πρέπει να γνωρίζεται πως υπάρχουν πολλοί ενήλικοι μαθητές που είναι σχεδόν υποχρεωμένοι να ξαναπάνε σχολειό γιατί αν δεν ολοκληρώσουν τις σπουδές τους δεν μπορούν να συνεχίσουν να εργάζονται ή να εξελίσσονται εργασιακά στην είδη υπάρχουσα εργασία τους. Θεωρώ και πιστεύω γιατί το ζω τα τελευταία 4 χρόνια ως μαθητής Εσπερινού Λυκείου ότι ο λόγος των απουσιών στα Εσπερινά Σχολεία είναι καθαρά επαγγελματικός για τον μαθητή που ταυτόχρονα είναι και εργαζόμενος σε αυτές τις δύσκολες εποχές που ζούμε. Όλοι μας αναζητούμε μέσω του δημόσιου σχολείου μια εναλλακτική για επιπλέον μόρφωση και δια βίου μάθηση που δεν θα πρέπει να στερηθεί με μείωση των απουσιών που θα μπορούμε να έχουμε στο διδακτικό έτος. Με εκτίμηση π.Ιωάννης Κυπαρισσόπουλος πρόεδρος Δ’ανθρ.σπ. Εσπερινού ΓΕΛ Κατερίνης