• Σχόλιο του χρήστη 'ΠΟΛΩΝΙΔΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ' | 16 Νοεμβρίου 2017, 12:27

    Προσθήκη νέας παραγράφου 5: Οι Διευθυντές/τριες των σχολικών μονάδων είναι υποχρεωμένοι/νες να ελέγχουν πριν την εγγραφή των μαθητών/τριών την ορθότητας της εγγραφής τους στη σχολική μονάδα σύμφωνα με το άρθρο 12 με βάση ισχυρά ντοκουμέντα. Τέτοια ντοκουμέντα να είναι το πρόσφατο Ε1 (με καλυμμένα όλα τα προσωπικά στοιχεία εκτός διεύθυνσης) σε συνδυασμό με τον πρόσφατο λογαριασμό ΔΕΗ ή Νερού ή Φυσικού Αερίου . Αιτιολόγηση: Στην πράξη υπάρχουν πολλές περιπτώσεις όπου γονείς μαθητών προσκομίζουν ή δηλώνουν παραποιημένα στοιχεία της μόνιμης κατοικίας τους με στόχο να επιλέξουν παράτυπα τη σχολική μονάδα που θέλουν να φοιτήσουν. Συνέπεια αυτής της «αφύσικης» κατανομής του μαθητικού δυναμικού είναι: 1. να υπερφορτώνονται κάποιες σχολικές μονάδες με μαθητές από απόμακρες περιοχές και να μην υπάρχει χώρος για τους «τίμιους» μαθητές οι οποίοι μένουν δίπλα σε αυτές τις σχολικές μονάδες να φοιτήσουν σε αυτές. Συνέπεια αυτής της παρανομίας είναι οι έντονες και δικαιολογημένες διαμαρτυρίες γονέων τόσο στις Δ/νσεις ΔΕ όσο και στις σχολικές μονάδες. 2. να δημιουργούνται τεχνητά σχολικές μονάδες «γκέτο» με αλλοδαπούς μαθητές ή Ρωμά ή γενικότερα ευαίσθητες και ασθενείς κοινωνικές ομάδες και από την άλλη «καθαρά» σχολεία. 3. να δημιουργούνται τεχνητά σχολεία «αριστείας» και «κολέγια» ή «υποβαθμισμένα».