• Σχόλιο του χρήστη 'ΠΟΛΩΝΙΔΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ' | 16 Νοεμβρίου 2017, 12:29

    A. Ποιος διαπιστώνει και πότε διεκπεραιώνεται η υπεραριθμία. Η άρση υπεραριθμίας πρέπει να συγκεκριμενοποιηθεί περεταίρω για να γίνει λειτουργική και αποτελεσματική. Πρόταση: Για το καλό των παιδιών, των γονέων/κηδεμόνων και όλων των σχολικών μονάδων η διαπίστωση της υπεραριθμίας από την σχολική μονάδα και η διεκπεραίωσή της από την Δ/νση Δ.Ε. και Π.Ε. πρέπει να έχουν ολοκληρωθεί πριν την οριστικοποίηση των τμημάτων για όλες τις τάξεις από τις σχολικές μονάδες (σύμφωνα με το άρθρο 22, παράγραφος 2β). B. Σχετικά με την διαπίστωση της υπεραριθμίας. πρόταση: Διαπίστωση υπεραριθμίας έχουμε όταν ο αριθμός των μαθητών για το επόμενο σχολικό έτος υπερβαίνει τον ανώτατο επιτρεπτό όριο μαθητών της σχολικής μονάδας ή τα συνολικά προβλεπόμενα τμήματα γενικής παιδείας (Γυμνάσια , Γενικά Λύκεια) υπερβαίνουν τον ανώτατο όριο τμημάτων γενικής παιδείας (Γυμνάσια, Γενικά Λύκεια) της σχολικής μονάδας, που έχει αποφασίσει ο Δ/ντης Δ.Ε. και Π.Ε.