• Σχόλιο του χρήστη 'Γαβρίλης Ελευθέριος' | 16 Νοεμβρίου 2017, 14:19

    Είναι απαραίτητη η άμεση επαναφορά στη νομοθεσία περί κατ'ιδίαν διδαχθεντων μαθητών στο κομμάτι ανάληψης εργασίας στο εμπορικό ναυτικό διότι μέσω της κατάργησης του άρθρου οι μαθητές στερούνται τις εμπειρίες τις οποίες θα αποκτήσουν μέσω της πρακτικής στο αντικείμενο κ ακόμη τα άτομα τα οποία δεν μπορούν να εισαχθούν σε σχολές της ΑΕΝ δεν μπορούν να αποκτήσουν ποιο γρήγορα την απαιτούμενη προϋπηρεσία για την απόκτηση του βαθμού του γ μηχανικού ή του ανθυποπλοίαρχου.