• Σχόλιο του χρήστη 'Ένωση Αθέων' | 16 Νοεμβρίου 2017, 14:22

    Πολύ σωστά δεν καταχωρίζεται το θρήσκευμα των μαθητών. Προκειμένου για αίτηση απαλλαγής από τα θρησκευτικά, αρκεί η δήλωση του μαθητή ή των κηδεμόνων του ότι το ζητά για λόγους θρησκευτικής συνείδησης. Υπενθυμίζουμε την σχετική καταγγελία μας σε ΑΠΔΠΧ και ΣτΠ ( http://union.atheia.gr/?p=5607 ) για το γεγονός ότι στο Myschool υφίσταται το πεδίο θρήσκευμα το οποίο και πρέπει να αφαιρεθεί.