• Σχόλιο του χρήστη 'Αλέξης' | 19 Δεκεμβρίου 2017, 13:49

    Αναμένουμε στα πλαίσια της κατάθεσης τροπολογίας για τα αδέρφια φοιτητών και την τροπολογία για την κατηγορία 10%. Ένα πάγιο αίτημα όλων των παλαιών υποψηφίων, να επανέλθει η δυνατότητα να χρησιμοποιούν την βαθμολογία – μόρια, όποτε το επιθυμούν, ανεξαρτήτως έτους εξέτασης. Σε όσους επισημαίνουν ότι δεν μπορούν να συμμετέχουν υποψήφιοι που έχουν δώσει εξετάσεις σε διαφορετικά θέματα, να σημειώσουμε ότι αυτό έχει εφαρμοσθεί για 12 χρόνια χωρίς κανένα παράπονο, σε αντίθεση με την κατηγορία 90% και πως φέτος στο 60% της κατηγορίας συμμετείχαν υποψήφιοι που είχαν εξεταστεί με διαφορετικά συστήματα το 2016 και απλός συμπλήρωσαν διαφορετικό μηχανογραφικό, για τον ίδιο αριθμό θέσεων.