Άρθρο 14 – Ρυθμίσεις για τα Α.Ε.Ι.

1. Για την εφαρμογή του άρθρου 63 του ν. 4430/2016 (Α’ 205) σε Ανώτατα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα ισχύουν, τηρουμένων των λοιπών προβλέψεων του ανωτέρω άρθρου, τα ακόλουθα:
α) Στη διαδικασία επιλογής των προσώπων δύνανται να συμμετέχουν και αλλοδαποί, υπήκοοι τρίτων χωρών εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης, εφόσον διαθέτουν νομιμοποιητικά έγγραφα διαμονής που τους παρέχουν πρόσβαση στην αγορά εργασίας. Η προϋπόθεση της παρ. 3 του άρθρου 2 του ν. 2431/1996 (Α’ 175) λογίζεται ότι πληρούται και στις περιπτώσεις που ο αλλοδαπός αποδεικνύει εργασιακή εμπειρία τουλάχιστον τριών (3) ετών στην Ελλάδα, εντός των τελευταίων έξι (6) ετών πριν την υποβολή της αίτησης.
β) Κατ’ εξαίρεση της παρ. 11Α του άρθρου 21 του ν. 2190/1994 (Α’ 28):
i) η ανεργία μοριοδοτείται με διακόσιες (200) μονάδες κατ’ ανώτατο όριο για τέσσερις (4) συνεχείς μήνες ανεργίας και μόνον εφόσον κατά το χρόνο υποβολής της αίτησης είναι άνεργος ο υποψήφιος,
ii) η εργασιακή εμπειρία μοριοδοτείται με δέκα (10) μονάδες ανά μήνα, για συνολική εμπειρία μέχρι εκατόν είκοσι (120) μήνες, εφόσον είναι ομοειδής σε Ανώτατα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα.

 • 3 Ιανουαρίου 2018, 23:49 | ευαγγελία

  ΄τα μεταπτυχιακά θα παραμείνουν ίδια ή θα αλλάξουν, τα εργαστήρια θα μειωθούν ή θα μείνουν ως έχουν

 • 19 Δεκεμβρίου 2017, 17:05 | ΜΠΟΡΣΗ ΜΑΡΙΑ

  Οι αποφοιτοι των ΤΕΙ πιθανον και κατοχοι μετεπτυχιακων τιτλων των εν λογω ΤΕΙ θα εχουν δυνατοτητα αποκτησης ισοτιμιας ειτε υπο προυποθεσεις ειτε αυτοδικαια ?

 • 19 Δεκεμβρίου 2017, 13:49 | Αλέξης

  Αναμένουμε στα πλαίσια της κατάθεσης τροπολογίας για τα αδέρφια φοιτητών και την τροπολογία για την κατηγορία 10%.

  Ένα πάγιο αίτημα όλων των παλαιών υποψηφίων, να επανέλθει η δυνατότητα να χρησιμοποιούν την βαθμολογία – μόρια, όποτε το επιθυμούν, ανεξαρτήτως έτους εξέτασης.

  Σε όσους επισημαίνουν ότι δεν μπορούν να συμμετέχουν υποψήφιοι που έχουν δώσει εξετάσεις σε διαφορετικά θέματα, να σημειώσουμε ότι αυτό έχει εφαρμοσθεί για 12 χρόνια χωρίς κανένα παράπονο, σε αντίθεση με την κατηγορία 90% και πως φέτος στο 60% της κατηγορίας συμμετείχαν υποψήφιοι που είχαν εξεταστεί με διαφορετικά συστήματα το 2016 και απλός συμπλήρωσαν διαφορετικό μηχανογραφικό, για τον ίδιο αριθμό θέσεων.

 • 19 Δεκεμβρίου 2017, 10:07 | ΖΑΧΑΡΙΑΣ ΑΓΙΟΒΛΑΣΙΤΗΣ

  Στο νομοσχέδιο δεν υπάρχει μέριμνα για τους απόφοιτους των ιδρυμάτων. Τι θα γίνει με αυτούς;