• Σχόλιο του χρήστη 'Αλέξανδρος' | 21 Δεκεμβρίου 2017, 12:53

    H παράγραφος 2 πρέπει να διευκρινίζει ότι ο Οργανισμός και ο Εσωτερικός Κανονισμός του Ιδρύματος θα καταρτιστούν από την εκλεγμένη διοίκηση και όχι από την Διοικούσα Επιτροπή.