• Σχόλιο του χρήστη 'Αλέξανδρος' | 21 Δεκεμβρίου 2017, 13:08

    Η παρ. 6 πλεονάζει αφού υπάρχει η διατύπωση της παρ. 2. Στην αρχή του πρώτου εδαφίου της παρ. 2 προστίθεται η λέξη "Όλες".