• Σχόλιο του χρήστη 'ΦΟΙΤΗΤΡΙΑ ΑΙΣΘΗΤΙΚΗΣ-ΚΟΣΜΗΤΟΛΟΓΙΑΣ' | 21 Δεκεμβρίου 2017, 18:47
    Το βλέπω Θετικά/Αρνητικά:  

    Αξιότιμε κύριε Υπουργέ, προ ημερών διαβεβαιώσατε τους υπεύθυνους των τμημάτων: α) Αισθητικής και Κοσμητολογίας, β) Οπτικής και Οπτομετρίας, γ) Οδοντικής Τεχνολογίας, δ)Ακτινολογίας και Ακτινοθεραπείας, και ε) Ιατρικών Εργαστηρίων, καθώς και τα Σωματεία τους, ότι θα συγχωνευτούν και θα συμπεριληφθούν στο ΠΔΑ, ως Τμήμα Βιοϊατρικών Επιστημών, με καθαρά αναγραφόμενες στον τίτλο σπουδών, τις κατευθύνσεις τους. Δεν γίνεται να προσπεράσουμε το γεγονός, ότι όλα τα παραπάνω τμήματα λειτουργούν αυτόνομα πάνω από 30 χρόνια, δεν αλληλοκαλύπτονται με τμήματα της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης, και παρέχουν υψηλού επιπέδου επιστημονικές γνώσεις. Όλα τα τμήματα διεκδίκησαν την εισαγωγή τους στο ΠΔΑ, αυτόνομα. Παρ' όλα αυτά, λόγω του φόβου της υποβάθμισής τους σε 2ετούς φοίτησης σχολές, στη συνάντηση που είχατε συμφωνήθηκε η συγχώνευσή τους. Στο άρθρο 2, περίπτωση δ, αναφέρεται το τμήμα Βιοϊατρικών Επιστημών, χωρίς όμως πουθενά να γίνεται σαφές από ποια ήδη υπάρχοντα τμήματα του ΤΕΙ θα απαρτίζεται. Απαιτούμε, να διευκρινιστεί το παραπάνω, καθώς και στο άρθρο 5, που αφορά στους φοιτητές, να αναγράφεται ξεκάθαρα η μετακίνηση των φοιτητών των συγκεκριμένων τμημάτων στο τμήμα Βιοϊατρικών Επιστημών, του ΠΔΑ.