Άρθρο 02 – Σχολές και Τμήματα

1. Στο Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής ιδρύονται οι κάτωθι Σχολές και Τμήματα:
α) Σχολή Μηχανικών του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής, η οποία συγκροτείται από:
αα) το Τμήμα Ηλεκτρολόγων και Ηλεκτρονικών Μηχανικών,
ββ) το Τμήμα Μηχανικών Βιοϊατρικής,
γγ) το Τμήμα Μηχανικών Βιομηχανικής Σχεδίασης και Παραγωγής,
δδ) το Τμήμα Μηχανικών Πληροφορικής και Υπολογιστών,
εε) το Τμήμα Μηχανικών Τοπογραφίας & Γεωπληροφορικής,
στστ) το Τμήμα Μηχανολόγων Μηχανικών,
ζζ) το Τμήμα Ναυπηγών Μηχανικών,
ηη) το Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών.
β) Σχολή Διοικητικών, Οικονομικών & Κοινωνικών Επιστημών του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής, η οποία συγκροτείται από:
αα) το Τμήμα Αρχειονομίας, Βιβλιοθηκονομίας και Συστημάτων Πληροφόρησης,
ββ) το Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων,
γγ) το Τμήμα Διοίκησης Τουρισμού,
δδ) το Τμήμα Κοινωνικής Εργασίας,
εε) το Τμήμα Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής.
γ) Σχολή Εφαρμοσμένων Τεχνών και Πολιτισμού του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής, η οποία συγκροτείται από:
αα) το Τμήμα Γραφιστικής και Οπτικής Επικοινωνίας,
ββ) το Τμήμα Εσωτερικής Αρχιτεκτονικής,
γγ) το Τμήμα Συντήρησης Αρχαιοτήτων και Έργων Τέχνης,
δδ) το Τμήμα Φωτογραφίας & Οπτικοακουστικών Τεχνών.
δ) Σχολή Επιστημών Υγείας του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής, η οποία συγκροτείται από:
αα) το Τμήμα Βιοϊατρικών Επιστημών,
ββ) το Τμήμα Δημόσιας Υγείας,
γγ) το Τμήμα Εργοθεραπείας,
δδ) το Τμήμα Μαιευτικής,
εε) το Τμήμα Νοσηλευτικής,
στστ) το Τμήμα Προσχολικής Αγωγής,
ζζ) το Τμήμα Φυσικοθεραπείας.
ε) Σχολή Επιστημών Τροφίμων του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής, η οποία συγκροτείται από:
αα) το Τμήμα Επιστήμης και Τεχνολογίας Τροφίμων
ββ) το Τμήμα Επιστημών Οίνου, Αμπέλου & Ποτών
2. Με απόφαση του Υπουργού Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων, που εκδίδεται μέσα σε δύο (2) μήνες από την έναρξη ισχύος του παρόντος, καθορίζονται οι έδρες των Σχολών και των Τμημάτων, με τη σύμφωνη γνώμη της Διοικούσας Επιτροπής, ακολουθούμενης κατά τα λοιπά της διαδικασίας της παρ. 2 του άρθρου 10 του ν. 4485/2017 (Α΄ 114).

 • 4 Ιανουαρίου 2018, 09:00 | ΑΘΗΝΑ ΜΑΥΡΙΔΟΥ

  Αξιότιμε κύριε Γαβρόγλου,
  Νομίζω ότι πρέπει να λάβετε υπόψιν σας τα σχόλια που πολύ εμπεριστατωμένα κάνει ο κος Φούρκας παραπάνω ως προς το Τμήμα Ιατρικών Εργαστηρίων
  Ευχαριστώ
  Αθηνά Μαυρίδου
  Ομ Καθ ΤΙΕ

 • 4 Ιανουαρίου 2018, 08:59 | Φωτεινή Α.

  Αξιότιμε κ. Υπουργέ,
  συγχαρητήρια για τo δύσκολο εγχείρημά σας σας να γίνει πράξη η Ενιαία Τριτοβάθμια Εκπαίδευση.

  Για την επιτυχία της προσπάθειας αυτής πέρα από βούληση, κόπο και μεγάλη προσπάθεια από όλους τους εμπλεκομένους πιστεύω ότι απαιτείται σαφής προσανατολισμός προς το στόχο χωρίς προσπάθεια εξισορρόπησης συμφερόντων μεταξύ Ιδρυμάτων, Τμημάτων και άλλων ενδιαφερομένων μερών.

  Ξεκινάω με κάτι το οποίο δεν είναι το πλέον σημαντικό αλλά ίσως είναι ενδεικτικό. Ο «τοπικός» προσδιορισμός για το προς ίδρυση Πανεπιστήμιο δε νομίζω ότι προσφέρει κάτι και πιθανότατα θα μπορούσε να αντικατασταθεί με κάποιο άλλο όνομα ή προσδιοριστικό όρο.

  Η διαφορετικότητα και το ιδιαίτερο χαρακτηριστικό του προς Ίδρυση Πανεπιστημίου είναι η μοναδικότητα κάποιων Τμημάτων την οποία το προς διαβούλευση Νομοσχέδιο τείνει να εξαφανίσει.

  Η επιλογή των Τμημάτων του Νέου Πανεπιστημίου θα έπρεπε να βασίζεται αρχικά σε μελέτες σκοπιμότητας της υπαρξής τους για τη χώρα γενικά, την οικονομία και την Τριτοβάθμια Εκπαίδευση αυτής.

  Ο αριθμός των μελών ΔΕΠ για παράδειγμα δε νομίζω ότι θα έπρεπε να είναι αποφασιστικός παράγοντας σε περίπτωση που η ύπαρξη κάποιου Τμήματος κρίνεται επιβεβλημένη για το χώρο. Θα μπορούσε να γίνει πρόσληψη νέων μελών ΔΕΠ ή να δινόταν η δυνατότητας μετακίνησης μελών από άλλα Τμήματα ή/και Ιδρύματα στο εν λόγω Τμήμα.

  Ως απόφοιτος του Τμήματος Κλωστοϋφαντουργών πιστεύω ότι η συγχώνευση του Τμήματος με κάποιο άλλο Τμήμα με πολύ διαφορετικό αντικείμενο σπουδών (όπως με το Τμήμα Αυτοματιστών) δεν έχει να προσφέρει κάτι σε κανένα από τα δύο Τμήματα και ο τίτλος του νέου –μετά τη συγχώνευση– Τμήματος δημιουργεί μεγάλη σύγχυση και δεν εκφράζει κανένα από τα δύο αντικείμενα.

  Πέρα από τη μοναδικότητα του Τμήματος Κλωστοϋφαντουργών Μηχανικών υπάρχει ανάγκη ύπαρξης και ζήτηση, σχετικά μικρού μεν αλλά σημαντικού αριθμού, επαρκώς καταρτισμένων και με υψηλό επίπεδο γνώσεων επιστημόνων Κλωστοϋφαντουργών σε πολλούς τομείς της ελληνικής οικονομίας. Αυτός είναι και ο λόγος που πολλοί απόφοιτοι προχωρήσαμε σε συνέχιση των σπουδών μας σε Μεταπτυχιακό και Διδακτορικό επίπεδο.

  Επιπλέον, η Κλωστοϋφαντουργία ως χώρος αποτελείται από πάρα πολλούς διαφορετικούς τομείς, συνεχώς επεκτείνεται και εμπλέκεται, ολοένα και περισσότερο, σε σημαντικές εξελίξεις διεπιστημονικού ενδιαφέροντος οι οπίες απαιτούν υψηλό επίπεδο γνώσεων. Ως αποτέλεσμα το υπάρχον πρόγραμμα σπουδών του Τμήματος Κλωστοϋφαντουργών Μηχανικών δεν μπορεί να ανταποκριθεί πλήρως και χρειάζεται αναβάθμιση με προσθήκη και νέων αντικειμένων, η οποία όμως όχι μόνο δεν εξασφαλίζεται μέσω κάποιας συγχώνευσης αλλά υποβαθμίζεται.

  Ευχαριστώ πολύ και καλή επιτυχία στο δύσκολο έργο σας.

  Λούση-Φωτεινή Αρακελιάν,
  Απόφοιτος Τμήματος Κλωστοϋφαντουργών Μηχανικών

 • 4 Ιανουαρίου 2018, 08:57 | Παναγιώτα Μοσκόφογλου

  Αυτόνομο Τμήμα Ακτινολογίας Ακτινοθεραπείας!!!!
  Εξαιρετική η ιδέα σας για την ίδρυση του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής, όμως θα πρέπει να τηρηθούν κάποια βασικά κριτήρια για να λειτουργήσει ομαλά.
  Η ένωση των τμημάτων Οπτικής, Ιατρικών Εργαστηρίων και Αισθητικής με το τμήμα Ακτινολογίας Ακτινοθεραπείας δεν μπορεί να πραγματοποιηθεί, διότι διαφέρουν στο αντικείμενο σπουδών τους. Ίσως έχουν κάποια κοινά μαθήματα, αλλά αυτό δε σημαίνει πως μπορούν να πορευτούν ως ένα τμήμα.
  Η ονομασία που θέλετε να δώσετε στο τμήμα, που είναι Βιοϊατρικών Επιστημών, αυτόματα εξαφανίζει από τον χάρτη το ΕΝΑ και ΜΟΝΑΔΙΚΟ τμήμα Ακτινολογίας Ακτινοθεραπείας στην χώρα μας. Κανείς δεν θα ξέρει ότι σε αυτό το τμήμα που θα δημιουργηθεί, υπάρχει η σχολή αυτή γιατί δεν γίνεται προφανές με κάποιον τρόπο για τους μαθητές που θα κληθούν να συμπληρώσουν μηχανογραφικά.
  Η σχολή μας έχει τις κατάλληλες προδιαγραφές για τη δημιουργία μεταπτυχιακού προγράμματος, έχει αξιολογηθεί θετικά για αυτό, ωστόσο εμποδίζεται η έναρξή του με αποτέλεσμα πολλοί απόφοιτοι να μεταναστεύουν για να εξειδικεύσουν τις γνώσεις τους και φυσικά μην τρέφετε αυταπάτες οι περισσότεροι δε γυρίζουν πίσω, επομένως αυτό έχει ως αποτέλεσμα τη «διαφυγή μυαλών» στο εξωτερικό.
  Το τμήμα μας τηρεί όλες τις νόμιμες προϋποθέσεις προκειμένου να λειτουργήσει με αυτονομία διότι έχει 8 μέλη εκπαιδευτικού προσωπικού εκ των οποίων τα δύο βρίσκονται στην α’ βαθμίδα.
  Ακολουθήστε και εσείς τις υπόλοιπες Ευρωπαϊκές χώρες, στις οποίες το αντίστοιχο τμήμα, είναι πανεπιστημιακό, έχει την πλήρη ακαδημαϊκή αναγνώριση ως τέτοιο, ενώ στην χώρα μας δε συμβαίνει αυτό από την στιγμή που και πτυχία επιπέδου 6 προσφέρει αλλά το πιο σημαντικό δεν υπάρχει αντίστοιχο αντικείμενο στην Ιατρική.
  Αναγνωρίστε τη σημαντική δουλειά που έχει γίνει, έχοντας δημιουργήσει ένα εξαιρετικό πόλο έλξης σπουδών από πολλές χώρες, γιατί διαθέτει ένα πρόγραμμα σπουδών και μία άριστη ποιότητα εκπαίδευσης, τα οποία είναι άμεσα συνδεδεμένα με την εξέλιξη που υπάρχει στον χώρο.
  Με τη συνένωση των τμημάτων αυτό που καταφέρετε, είναι η δημιουργία αποφοίτων που θα έχουν μισές γνώσεις και θα βγουν στην αγορά εργασίας με λιγότερα προσόντα, αλλά με ανώτερο πτυχίο. Μην θεωρείτε πως μέσα σε 2 χρόνια σπουδών τα νέα παιδιά θα μάθουν όσα διδαχτήκαμε εμείς μέσα σε 4 έτη. Μην έχετε ως παράδειγμα στο μυαλό σας πως 6 μήνες παραπάνω μαθήματα, μπορούν να αντικαταστήσουν την πρακτική άσκηση που έχει το τμήμα, η οποία είναι η πρώτη επαφή που θα έχουν οι φοιτητές ως σχεδόν επαγγελματίες. Μη συγχέετε το γεγονός πως τα 4 αυτά τμήματα έχουν κοινά μεταξύ τους επειδή ασχολούνται με τον άνθρωπο.
  Η ημιμάθεια δεν οδηγεί σε σωστά αποτελέσματα. Μην την καλλιεργείτε!!
  Κλείνοντας, μεριμνήστε για τους ήδη υπάρχοντες απόφοιτους και μην υποβαθμίζετε τα πτυχία μας και την προσπάθεια που καταβάλαμε για να τελειώσουμε μία πολύ δύσκολη σχολή!!!
  Έχουμε το δικαίωμα να έχουμε την ευκαιρία για αναβάθμιση του πτυχίου μας από τη στιγμή που έχουμε κάνει τα ίδια μαθήματα!! Μην «πετάτε» τις γνώσεις που αποκτήσαμε στα σκουπίδια, επειδή μπορεί να ανέβει το μισθολογικό κόστος. Αφήστε μας να προσπαθήσουμε!! Δημιουργήστε ένα εξάμηνο κύκλο σπουδών που θα έχει μικρό αριθμό εισαγωγών από αποφοίτους κάθε φορά για την αναβάθμιση των πτυχίων μας, αφού θεωρείτε πως δεν είναι αποδεκτή η άμεση αναβάθμισή του από τη στιγμή που θα γίνει πανεπιστημιακό τμήμα.

  Σας ευχαριστώ πολύ!
  Παναγιώτα Μοσκόφογλου
  Τεχνολόγος Ακτινολογίας Ακτινοθεραπείας

 • 4 Ιανουαρίου 2018, 08:55 | Για την Πανελλήνια Ένωση Εποπτών Δημόσι;ας Υγείας-Μακρυνός Γεώργιος

  Κρίνουμε θετικό ότι στο υπό ίδρυση Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής και στη Σχολή Επιστημών Υγείας η «Δημόσια Υγεία» κατέχει διακριτό ρόλο με τη συγκρότηση αντίστοιχου τμήματος Δημόσιας Υγείας. Ωστόσο, κατά την άποψή μας, θα πρέπει να αποσαφηνισθούν τα ακόλουθα:
  • Το υφιστάμενο τμήμα Δημόσιας Υγείας και Κοινοτικής Υγείας περιλαμβάνει δύο εισαγωγικές κατευθύνσεις οι οποίες πριν την εφαρμογή του σχεδίου ΑΘΗΝΑ αποτελούσαν δύο ανεξάρτητα τμήματα (η κατεύθυνση Δημόσιας Υγείας ήταν το τμήμα Δημόσιας Υγιεινής και η κατεύθυνση Κοινοτικής Υγείας το τμήμα Επισκεπτών και Επισκεπτριών Υγείας) με διαφορετικά επιστημονική αντικείμενα και αντίστοιχα θεσμοθετημένα επαγγελματικά δικαιώματα. Με δεδομένο ότι στο υπό διαβούλευση νομοσχέδιο το νέο τμήμα φέρει τίτλο ΤΜΗΜΑ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΥΓΕΙΑΣ να προσδιορισθεί εάν διατηρούνται και οι δύο κατευθύνσεις.
  • Σε αυτή την περίπτωση (διατήρησης τους) να διασαφηνισθεί αν αυτές αποτελούν εισαγωγικές κατευθύνσεις όπως ορίζεται στο Π.Δ. 95/2013 (ΦΕΚ 133/Α/2013).
  • Λαμβάνοντας υπόψη ότι οι απόφοιτοι των κατευθύνσεων Δημόσιας Υγείας και Κοινοτικής Υγείας έχουν διαφορετικούς τομείς απασχόλησης και διαφορετικά θεσμοθετημένα επαγγελματικά δικαιώματα θα πρέπει να προβλεφθεί η αναγραφή της αντίστοιχης κατεύθυνσης στον τίτλο σπουδών του φοιτητή.
  • Στο υπό διαβούλευση νομοσχέδιο δεν προβλέπεται διαδικασία ισοτιμίας των πτυχίων παλαιών πτυχιούχων με το πτυχίο που θα απονέμεται από το Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής. Η άποψή μας είναι ότι θα πρέπει να δοθεί η δυνατότητα στους αποφοίτους να μετατρέψουν το πτυχίο τους σε Πανεπιστημιακό (και με διαβούλευση των επιστημονικών και κλαδικών φορέων των αποφοίτων), όπως δίνεται βάσει του σχεδίου νόμου στους ενεργούς φοιτητές.

  Για την Πανελλήνια Ένωση Εποπτών Δημόσιας Υγείας
  Γ. Μακρυνός

  Πρόεδρος

 • 4 Ιανουαρίου 2018, 08:52 | ΤΖΑΝΕΤΗ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ

  Αξιότιμε Κύριε Υπουργέ,
  Η δημιουργία αυτόνομου τμήματος Κοινωνικής Εργασίας στο υπό ίδρυση Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής ικανοποιεί το χρόνιο αίτημα των κοινωνικών λειτουργών και αναγνωρίζει την επιστήμη της Κοινωνικής Εργασίας ως διακριτό ακαδημαϊκό πεδίο εκπαίδευσης σύμφωνα με τα διεθνή πρότυπα. Αποτελεί εξέλιξη της επιστήμης της Κοινωνικής Εργασίας, η οποία καλείται σε περιβάλλον ανθρωπιστικής και κοινωνικής κρίσης να διαθέτει υψηλού επιπέδου επαγγελματίες κοινωνικούς λειτουργούς για την επίλυση σύνθετων κοινωνικών προβλημάτων.
  Θα ήταν όμως πιο λειτουργικό και επιστημονικά συμβατό να προβλεφθεί η δημιουργία μιας σχολής Κοινωνικών και Ανθρωπιστικών σπουδών, στην οποία να ενταχθεί το αυτόνομο τμήμα Κοινωνικής Εργασίας, καθώς και άλλα τμήματα συναφών ανθρωπιστικών και κοινωνικών σπουδών και όχι να ενταχθεί σε μία σχολή με επιστημονικό πεδίο Διοίκησης και Οικονομίας.
  Επιπλέον επισημαίνεται η απουσία αναφοράς της διευθέτησης της ισοτιμίας των πτυχίων των αποφοίτων προηγούμενων ετών. Θα ήταν θεωρώ σημαντικό σε αυτό το Νόμο να προβλεφθεί διάταξη αναγνώρισης και ισοτιμίας των πτυχιούχων ΤΕΙ Αθηνών, όπως κατά το παρελθόν είχε συμβεί με την ισοτιμία των πτυχίων ΚΑΤΕΕ –ΤΕΙ στο Ν. 1865/28-9-1989 (ΦΕΚ 210 Α).

  Με τιμή
  Τζανετή Παναγιώτα, Κοινωνική Λειτουργός MsC, Κοινωνική Λειτουργός Τμήματος Κοινωνικής Εργασίας Γ.Ν.Ε. «ΘΡΙΑΣΙΟ».

 • 4 Ιανουαρίου 2018, 08:50 | Α. Παπαδάκης

  Χαιρετίζουμε την διαδικασία αναδιάρθρωσης / αναβάθμισης των τριτοβάθμιων Εκπ. Ιδρυμάτων και συγκεκριμένα των ΤΕΙ κι ελπίζουμε η διαδικασία αυτή να συνεχιστεί και να ολοκληρωθεί, δεδομένου ότι, σε πολλές περιπτώσεις, α) εξασφαλίζει την βιωσιμότητα των ιδρυμάτων και β) υπάρχει η σχετική βούληση και από τα ίδια τα ιδρύματα.

  Ειδικά για την Άττικη, θεωρούμε ότι πρέπει να ληφθεί μέριμνα και για το τρίτο και πιο μικρό (σε αριθμητικά μεγέθη καθηγητών και εισακτέων) ΤΕΙ, την ΑΣΠΑΙΤΕ. Το πρόγραμμα σπουδών των τεχνολογικών της τμημάτων (Ηλεκτρολόγων – Ηλεκτρονικών, Μηχανολόγων και Πολιτικών) είναι αντίστοιχο αυτών των ΤΕΙ Αθήνας και Πειραιά, ενώ το Παιδαγωγικό τμήμα συνεισφέρει στον διακριτό χαρακτήρα της παράλληλης Παιδαγωγικής και Τεχνολογικής εκπαίδευσης.
  Υπό αυτό το πρίσμα, θεωρούμε εύλογο οσενάριο της συνένωσης της ΑΣΠΑΙΤΕ στο νέο σχήμα μέσω της απορρόφησης του προσωπικού των τμημάτων στα αντίστοιχα τμήματα του ΠΔΑ και με την δυνατότητα να προσφέρεται οριζόντια (σε όσους εκ των φοιτητών του ΠΔΑ επιθυμούν) η παιδαγωγική επάρκεια.
  Α. Παπαδάκης

 • 4 Ιανουαρίου 2018, 08:47 | ΝΑΓΚΟΥΛΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ

  ΙΔΡΥΣΗ ΑΥΤΟΝΟΜΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ
  Απαιτούμε την υιοθέτηση της απόφασης της Συγκλήτου του ΤΕΙ Αθήνας που αφορά τη δημιουργία τμήματος Κοινωνικής Διοίκησης ως λογική επιστημολογική μετεξέλιξη της Διοίκησης Μονάδων Υγείας και Πρόνοιας.
  Μας είναι απορίας άξιο και δεν αντιλαμβανόμαστε, γιατί το μοναδικό τμήμα που προτάθηκε από την Σύγκλητο και δεν υιοθετήθηκε από το Υπουργείο Παιδείας είναι το δικό μας.
  Απαιτούμε τη δημιουργία τμήματος Κοινωνικής Διοίκησης γιατί εδώ και 40 χρόνια το τμήμα Διοίκησης Μονάδων Υγείας και Πρόνοιας δημιουργεί παραγόμενη προστιθέμενη επιστημονική αξία στα θέματα κοινωνικής πολιτικής, οικονομικών και διοίκησης συστημάτων και υπηρεσιών υγείας, πρόνοιας και κοινωνικής ασφάλισης όπως επίσης εδώ και 15 χρόνια αναπτύσσει σύγχρονα επιστημονικά πεδία όπως αυτό της κοινωνικής οικονομίας και κοινωνικής επιχειρηματικότητας από πρωτοπόρους καθηγητές που έφεραν και καθιέρωσαν το εν λόγω επιστημονικό πεδίο στη χώρα μας, από καθηγητές που διαθέτουν τα υψηλότερα ακαδημαϊκά κριτήρια όπως αρμόζει στο νέο πανεπιστήμιο, στο μεγάλο και θεμελιώδες αυτό θεσμικό εγχείρημα.

 • 4 Ιανουαρίου 2018, 08:37 | Δημήτρης Φούρκας

  Αξιότιμε Υπουργέ κ. Γαβρόγλου,
  Παρακαλώ να δεχθείτε τις απόψεις μου σχετικά με το υπό ίδρυση Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής:
  Οποιαδήποτε αναβάθμιση είναι καλοδεχούμενη,
  το θέμα είναι ποια τμήματα δικαιούνται να είναι ΑΥΤΟΝΟΜΑ στο υπό ίδρυση πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής;

  Προφανώς το τμήμα Ιατρικών εργαστηρίων γιατί:
  Τα ακαδημαϊκά κριτήρια που ορίζει η τρέχουσα νομοθεσία για την ένταξη ενός τμήματος στο νέο Πανεπιστήμιο είναι:
  • Να έχει τον απαιτούμενο αριθμό μελών ΔΕΠ.
  Στο Τμήμα Ιατρικών Εργαστηρίων του ΤΕΙ Αθήνας υπηρετούν δεκατρία (13) μέλη ΔΕΠ οπότε το Τμήμα κατοχυρώνει την αυτοδυναμία του σύμφωνα με το άρθρο 11 «Αυτοδυναμία Τμημάτων και Σχολών» του Ν. 4485/ ΦΕΚ Α’ 114/04-08-17.
  Παρεμπιπτόντως θα πρέπει να εξετάσετε αν στο σχέδιο Νόμου που έχει αναρτηθεί για Διαβούλευση μένουν αυτόνομα Τμήματα με λιγότερα μόνιμα μέλη ΔΕΠ και να αποκαταστήσετε την αδικία.
  • Να είναι προτιμητέο τμήμα εισαγωγής από τους υποψήφιους φοιτητές.
  Στις περσινές εισαγωγικές εξετάσεις (2016-17), η βάση εισαγωγής στο τμήμα Ιατρικών Εργαστηρίων Αθήνας διαμορφώθηκε αρκετά υψηλά, στα 16.090 μόρια. Η βαθμολογία του πρώτου εισαχθέντος ήταν 17.887 μόρια. Με βάση αυτά τα βαθμολογικά δεδομένα το τμήμα Ιατρικών Εργαστηρίων της Σχολής Επαγγελμάτων Υγείας & Πρόνοιας είναι το 3ο υψηλόβαθμο τμήμα του ΤΕΙ Αθήνας σε μόρια εισαγωγής για το έτος 2017, ενώ έχει μεγάλο αριθμό φοιτητών εγγεγραμμένων στο Τμήμα.
  • Να έχει διεθνώς αναγνωρισμένο τίτλο σπουδών.
  Το πτυχίο των αποφοίτων του Τμήματος Ιατρικών Εργαστηρίων είναι ισότιμο, σύμφωνα με τον ΔΟΑΤΑΠ, με το αντίστοιχο πτυχίο τετραετούς φοίτησης των Βιοϊατρικών Επιστημών που απονέμεται από αναγνωρισμένα στην Ευρώπη και την Αμερική πανεπιστήμια, γεγονός που δεν δημιουργεί πρόβλημα στην ανεύρεση εργασίας των αποφοίτων στο εξωτερικό.
  • Οι πτυχιούχοι να έχουν επαγγελματικά δικαιώματα.
  Τα επαγγελματικά δικαιώματα των πτυχιούχων του τμήματος Ιατρικών Εργαστηρίων, είναι αναγνωρισμένα με το Π.Δ. 163 ΦΕΚ Α΄ 118 /14-6-1996, ισότιμα και εναρμονιζόμενα με αυτά των Βιοϊατρικών Εργαστηριακών Επιστημόνων του εξωτερικού (Biomedical Scientist/Biomedical Laboratory Scientist)
  • Να έχει τη δυνατότητα χορήγησης μεταπτυχιακών τίτλων σπουδών.
  Το τμήμα Ιατρικών Εργαστηρίων του Α- ΤΕΙ Αθήνας υλοποιεί με ιδιαίτερη επιτυχία δύο (2) αυτοδύναμα Προγράμματα Μεταπτυχιακών Σπουδών.
  • Να χαίρει αναγνώρισης από αντίστοιχα ιδρύματα τριτοβάθμιας εκπαίδευσης του εξωτερικού.
  Το τμήμα Ιατρικών Εργαστηρίων του Α- ΤΕΙ Αθήνας συμμετέχει για πολλά χρόνια στο επιτυχημένο πρόγραμμα LLP/ ERASMUS, και έχει υπογράψει διμερείς συμφωνίες ανταλλαγών σπουδαστών και διδακτικού προσωπικού με ιδρύματα τριτοβάθμιας εκπαίδευσης εξωτερικού.
  • Να έχει αναγνωρισμένη επιστημονική ένωση στην Ελλάδα και το εξωτερικό.
  Η Πανελλήνια Επιστημονική Ένωση των Τεχνολόγων Ιατρικών Εργαστηρίων (ΠΕΤΙΕ), κατόπιν αξιολόγησης του καταστατικού της και των πτυχίων των Τεχνολόγων Ιατρικών Εργαστηρίων είναι μέλος των παρακάτω Διεθνών Οργανισμών:
  EPBS – European Association for Professions in Biomedical Science,
  IFBLS – International Federation of Biomedical Laboratory Science και
  ASCP – American Society for Clinical Pathology.
  Από τα παραπάνω, προφανώς προκύπτει ότι το τμήμα Ιατρικών Εργαστηρίων δικαιούται να υφίσταται στο υπό ίδρυση νέο Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής ως Αυτόνομο Τμήμα!!!

  Όσον αφορά την ονομασία του τμήματος; Βιοϊατρικοί Εργαστηριακοί Επιστήμονες
  Ο συνηθέστερος επαγγελματικός και ακαδημαϊκός τίτλος των Τεχνολόγων Ιατρικών Εργαστηρίων παγκοσμίως είναι Βιοϊατρικός Εργαστηριακός Επιστήμονας (Biomedical Laboratory Scientist) ή Τεχνολόγος Ιατρικών Εργαστηρίων (Medical Laboratory Technologist), με Επίπεδο Επαγγελματικών Προσόντων 6 (Bachelor Degree), όπως αποτυπώνεται στην βάση Δεδομένων των νομικά κατοχυρωμένων επαγγελμάτων της Ευρωπαϊκής Επιτροπής.
  Οι Τεχνολόγοι Ιατρικών Εργαστηρίων με τις εξειδικευμένες τεχνολογικές γνώσεις τους εργάζονται σε υπηρεσίες υγείας στην Ελλάδα και το εξωτερικό (αναγνωρισμένοι ως Biomedical Laboratory Scientists) παρέχοντας κλινικές εργαστηριακές υπηρεσίες. Πολλοί Τεχνολόγοι Ιατρικών Εργαστηρίων εργάζονται σε κλινικά εργαστήρια, σε ιδρύματα τριτοβάθμιας εκπαίδευσης και σε κλινικά ερευνητικά προγράμματα και δεν έχουν δικαίωμα να ασκήσουν ελεύθερο επάγγελμα όπως άλλοι απόφοιτοι των Σχολών Επαγγελμάτων Υγείας.
  Ερωτήματα και απορίες που θα πρέπει να εξετάσετε στο υπό ίδρυση Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής:
  • Είναι δυνατό να υποστηρίζετε (-αι) ότι πρέπει να έχουν κοινά μαθήματα τμήματα:
  διαγνωστικά (Ιατρικά Εργαστήρια),
  απεικονιστικά (Τεχνολόγων Ακτινολόγων) και
  αποκατάστασης ( Οδοντοτεχνίτες, Οπτικοί-Οπτομέτρες, και Αισθητικοί-Κοσμητολόγοι);
  Πάμε για παγκόσμια πρωτοτυπία; Γιατί δεν μπορούμε να ακολουθήσουμε την διεθνή πραγματικότητα όπου οι συνάδελφοί μας προάγονται έως και Διευθυντές εργαστηρίων;;;
  • Πως θα μεταφερθούν στο Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής οι φοιτητές που σπουδάζουν τώρα στο Α – ΤΕΙ της Αθήνας;
  • Τι θα γίνει με τμήματα των Ιατρικών εργαστηρίων σε Θεσσαλονίκη και Λάρισα;
  Θα συνεχίσουν να λειτουργούν και να παράγουν αποφοίτους Α-ΤΕΙ;
  Και θα έχουμε αποφοίτους δύο ταχυτήτων ΠΕ και ΤΕ Ιατρικών εργαστηρίων;
  • Τι θα γίνει με τους αποφοίτους των δύο, τριών ή και περισσοτέρων προηγουμένων ετών; Πως θα έχουν τη δυνατότητα ισοβάθμισης των πτυχίων τους;
  Και ακόμα περισσότερο, τι θα γίνει με τους Τεχνολόγους Ιατρικών Εργαστηρίων που εργάζονται είκοσι και εικοσιπέντε χρόνια; Θα έχουν τη δυνατότητα να εξαργυρώσουν την εμπειρία τους με ισοβάθμιση τίτλου σπουδών;

  Θα πρέπει να επανεξεταστεί η απόφασή σας για τη συγχώνευση διαφορετικού αντικειμένου τμημάτων επαγγελμάτων υγείας…..

  Το τμήμα Ιατρικών Εργαστηρίων, το τμήμα με την υψηλότερη βάση εισαγωγής από τα προτεινόμενα για συγχώνευση τμήματα, δικαιούται να υφίσταται στο υπό ίδρυση νέο Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής ως Αυτόνομο- Αυτοδύναμο τμήμα!

  Δημήτρης Φούρκας
  Τεχνολόγος Ιατρικών Εργαστηρίων, MSc,
  Προϊστάμενος Παραϊατρικού Τμήματος
  Ιατρικής Υπηρεσίας
  ΓΝΑ «Λαϊκό»