• Σχόλιο του χρήστη 'ΒΑΡΒΑΡΕΣΟΥ ΤΜΗΜΑ ΑΙΣΘΗΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΚΟΣΜΗΤΟΛΟΓΙΑΣ' | 22 Δεκεμβρίου 2017, 10:56
    Το βλέπω Θετικά/Αρνητικά:  

    Θεωρώ ότι πρέπει να συμπληρωθεί το άρθρο 2 ως εξής: άρθρο 2: Για τα απορροφώμενα τμήματα που απαρτίζουν το τμήμα βιοιατρικών επιστημών κατ’ αναλογία της περ. β παρ.1 αρ.4 του παρόντος επίκεται εντός ….. ημερών/μηνών έκδοση προεδρικού διατάγματος βάσει του ν. 4485/2017 το οποίο θα ιδρύει τις κατευθύνσεις του νέου τμήματος, όπως αυτές διαμορφώνονται από τους τίτλους ενός εκάστου των απορροφώμενων τμημάτων, ήτοι κατευθύνσεις 1) Ιατρικών εργαστηρίων, 2) Οπτικής - Οπτομετρίας, 3) Ακτινολογίας - Ακτινοθεραπείας, 4) Οδοντικής Τεχνολογίας και 5) Αισθητικής – Κοσμητολογίας.