• Σχόλιο του χρήστη 'ΒΑΛΙΑ ΚΕΦΑΛΑ' | 22 Δεκεμβρίου 2017, 22:07
    Το βλέπω Θετικά/Αρνητικά:  

    ΑΡΘΡΟ 2: Για τα απορροφώμενα τμήματα που απαρτίζουν το τμήμα βιοιατρικών επιστημών κατ’ αναλογία της περ. β παρ.1 αρ.4 του παρόντος επίκεται εντός ….. ημερών/μηνών έκδοση προεδρικού διατάγματος βάσει του ν. 4485/2017 το οποίο θα ιδρύει τις κατευθύνσεις του νέου τμήματος, όπως αυτές διαμορφώνονται από τους τίτλους ενός εκάστου των απορροφoύμενων τμημάτων, ήτοι κατευθύνσεις 1) Αισθητικής – Κοσμητολογίας 2) Ακτινολογίας – Ακτινοθεραπείας 3)Ιατρικών εργαστηρίων 4) Οδοντικής Τεχνολογίας και 5)Οπτικής – Οπτομετρίας