• Σχόλιο του χρήστη 'Β. ΚΕΦΑΛΑ' | 23 Δεκεμβρίου 2017, 09:15
    Το βλέπω Θετικά/Αρνητικά:  

    Κατά την προσωπική μου άποψη πρέπει να συμπληρωθεί το άρθρο 2 ως εξής: Αρθρο 2: Για τα απορροφώμενα τμήματα που απαρτίζουν το τμήμα βιοιατρικών επιστημών κατ’ αναλογία της περ. β παρ.1 αρ.4 του παρόντος επίκεται εντός ….. ημερών/μηνών έκδοση προεδρικού διατάγματος βάσει του ν. 4485/2017 το οποίο θα ιδρύει τις κατευθύνσεις του νέου τμήματος, όπως αυτές διαμορφώνονται από τους τίτλους ενός εκάστου των απορροφώμενων τμημάτων, ήτοι κατευθύνσεις 1)Αισθητικής – Κοσμητολογίας. , 2)Ακτινολογίας – Ακτινοθεραπείας, , 3)Ιατρικών εργαστηρίων 4) Οδοντικής Τεχνολογίας και 5) Οπτικής – Οπτομετρίας