• Σχόλιο του χρήστη 'S.K.' | 24 Δεκεμβρίου 2017, 02:46
    Το βλέπω Θετικά/Αρνητικά:  

    Θα πρέπει να εξομοιωθούν με τους νέους τίτλους σπουδών οι τίτλοι που έχουν εκδοθεί μέχρι σήμερα καθώς και οι ισότιμοι αυτών. Άλλωστε, όπως ο Υπουργός γνωρίζει καλά και σήμερα τόνισε σε συνέντευξή του, όλοι οι παλαιοί τίτλοι που απονεμήθηκαν από τα ΤΕΙ, οι ισότιμοι αυτών, καθώς και όσοι εκδοθούν από το νέο Πανεπιστήμιο, εντάσσονται στην 6η βαθμίδα του Εθνικού Πλαισίου Προσόντων. Δεν θα πρέπει να ξεχνάμε ότι το Εθνικό Πλαίσιο Προσόντων αποτυπώνει την "εσωτερική αξία" των τίτλων σπουδών κάθε βαθμίδας (1-8), συνμεπώς αντανακλά και στις διευθετήσεις των εργασιακών σχέσεων και της υπηρεσιακής εξέλιξης (βαθμολογικής και μισθολογικής) στους εργασιακούς φορείς, των κατόχων τους. Ως εκ τούτου, τι εξυπηρετούν οι διαχωρισμοί και οι διακρίσεις? Τέλος, εάν δεν υπάρξει εξομοίωση των πτυχιούχων και ενεργών επαγγελματιών, θα δημιουργηθεί ένα νέο χάσμα με άλλο όνομα, ένα χάσμα που προσπαθεί να γεφυρώσει ή να κλείσει το παρόν νομοσχέδιο. Πιστεύω ότι οι δυνάμεις που ωθούν σήμερα την ίδρυση Πανεπιστημίου θα αποφασίσουν την πλήρη εξομοίωση των ήδη πτυχιούχων, άλλως δεν θα έχει κανένα απολύτως νόημα η σημερινή «αναβάθμιση». Μέχρι πρόσφατα, είχαμε να αντιμετωπίσουμε προβλήματα μεταξύ πτυχιούχων ΤΕΙ και Δευτεροβάθμιας ή Μεταδευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης (ΙΕΚ, ΕΠΑΛ, ΕΠΑΣ, κλπ.), με πολλαπλές συνέπειες, λόγω σύγκρουσης ακι επικάλυψης καθηκόντων και αρμοδιοτήτων στους εργασιακούς φορείς. Σκεφτείτε τον παραλογισμό που έχουμε να ζήσουμε μεταξύ πτυχιούχων "πριν" και "μετά" την ίδρυση του Πανεπιστημίου! Μια απλή λύση θα ήταν η κατάργηση των κλάδων της κατηγορίας ΤΕ, με ταυτόχρονη ένταξη των ήδη ενταγμένων στους κλάδους της στην κατηγορία ΠΕ, με προυπόθεση την απόκτηση εργασιακής εμπειρίας 3-5 ετών. Άλλωστε, ο θεσμός της εργασιακής εμπειρίας έχει θεσμοθετηθεί και ήδη εφαρμόζεται και στην Ελλάδα (υπό την μορφή της ΜΑΘΗΤΕΙΑΣ), προσθέτοντας αξία στη γνώση που αποκτάται μέσω των δομών της τυπικής μάθησης. Σε κάθε άλλη περίπτωση, καλλιεργείται η αδικία και η αγανάκτηση.