• Σχόλιο του χρήστη 'ΝΙΚΟΣ' | 2 Ιανουαρίου 2018, 10:05

    Ορθώς πρέπει να αναγνωριστούν οι συμβάσεις έργου στις εν λόγω κατηγορίες προσωπικού. Κάτι πρέπει όμως να γίνει και με το ειδικό προσωπικό των ΑΕΙ που για χρόνια τώρα δούλευε υποχρεωτικά με αντίστοιχες συμβάσεις έργου μέσω ΕΛΚΕ!