• Σχόλιο του χρήστη 'ΜΑΡΙΑ ΡΑΓΚΟΥΣΗ' | 3 Ιανουαρίου 2018, 20:26

    Άρθρο 3, παράγραφος 5: Για τη *σύσταση* Τομέων παραπέμπει στο Ν.4485/2017, όπου όμως η σύσταση Τομέων προβλέπεται να γίνει σύμφωνα με τον Εσωτερικό Κανονισμό του Ιδρύματος. Δεδομένου ότι ο Εσωτερικός Κανονισμός του νέου Ιδρύματος δεν θα είναι έτοιμος αμέσως με την ίδρυσή του, καλό είναι να προβλεφθεί ότι θα έχει τις αντίστοιχες αρμοδιότητες η Διοικούσα Επιτροπή, μέχρι την ψήφιση του Εσωτερικού Κανονισμού. Έτσι θα μπορούν άμεσα να συσταθούν οι Τομείς, η ύπαρξη των οποίων απαιτείται σε πολλές άλλες διοικητικές διαδικασίες.