• Σχόλιο του χρήστη 'Σοφία Κ.' | 4 Ιανουαρίου 2018, 01:56

    Πράγματι, κάτι πρέπει να γίνει με την προϋπηρεσία σε προγράμματα ΕΛΚΕ στους οποίους ΟΛΟΙ οι συνεργάτες είναι με συμβάσεις έργου (κατ' ουσίαν, όμως, με σχέση εργασίας). Το ακαδημαϊκό προσωπικό των Πανεπιστημίων και των ΤΕΙ έχει ως προϋπηρεσία κατ' εξοχήν τέτοιου είδους συμβάσεις. Είναι άδικο τα μέλη του να διορίζονται στη βάση υψηλών ακαδημαϊκών κριτηρίων έχοντας εργαστεί σε πλήθος τέτοιων προγραμμάτων, αλλά στη συνέχεια αυτή η προϋπηρεσία να μην αναγνωρίζεται βαθμολογικά και μισθολογικά!!!