• Σχόλιο του χρήστη 'Δημήτρης Φούρκας' | 4 Ιανουαρίου 2018, 08:37

    Αξιότιμε Υπουργέ κ. Γαβρόγλου, Παρακαλώ να δεχθείτε τις απόψεις μου σχετικά με το υπό ίδρυση Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής: Οποιαδήποτε αναβάθμιση είναι καλοδεχούμενη, το θέμα είναι ποια τμήματα δικαιούνται να είναι ΑΥΤΟΝΟΜΑ στο υπό ίδρυση πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής; Προφανώς το τμήμα Ιατρικών εργαστηρίων γιατί: Τα ακαδημαϊκά κριτήρια που ορίζει η τρέχουσα νομοθεσία για την ένταξη ενός τμήματος στο νέο Πανεπιστήμιο είναι: • Να έχει τον απαιτούμενο αριθμό μελών ΔΕΠ. Στο Τμήμα Ιατρικών Εργαστηρίων του ΤΕΙ Αθήνας υπηρετούν δεκατρία (13) μέλη ΔΕΠ οπότε το Τμήμα κατοχυρώνει την αυτοδυναμία του σύμφωνα με το άρθρο 11 «Αυτοδυναμία Τμημάτων και Σχολών» του Ν. 4485/ ΦΕΚ Α’ 114/04-08-17. Παρεμπιπτόντως θα πρέπει να εξετάσετε αν στο σχέδιο Νόμου που έχει αναρτηθεί για Διαβούλευση μένουν αυτόνομα Τμήματα με λιγότερα μόνιμα μέλη ΔΕΠ και να αποκαταστήσετε την αδικία. • Να είναι προτιμητέο τμήμα εισαγωγής από τους υποψήφιους φοιτητές. Στις περσινές εισαγωγικές εξετάσεις (2016-17), η βάση εισαγωγής στο τμήμα Ιατρικών Εργαστηρίων Αθήνας διαμορφώθηκε αρκετά υψηλά, στα 16.090 μόρια. Η βαθμολογία του πρώτου εισαχθέντος ήταν 17.887 μόρια. Με βάση αυτά τα βαθμολογικά δεδομένα το τμήμα Ιατρικών Εργαστηρίων της Σχολής Επαγγελμάτων Υγείας & Πρόνοιας είναι το 3ο υψηλόβαθμο τμήμα του ΤΕΙ Αθήνας σε μόρια εισαγωγής για το έτος 2017, ενώ έχει μεγάλο αριθμό φοιτητών εγγεγραμμένων στο Τμήμα. • Να έχει διεθνώς αναγνωρισμένο τίτλο σπουδών. Το πτυχίο των αποφοίτων του Τμήματος Ιατρικών Εργαστηρίων είναι ισότιμο, σύμφωνα με τον ΔΟΑΤΑΠ, με το αντίστοιχο πτυχίο τετραετούς φοίτησης των Βιοϊατρικών Επιστημών που απονέμεται από αναγνωρισμένα στην Ευρώπη και την Αμερική πανεπιστήμια, γεγονός που δεν δημιουργεί πρόβλημα στην ανεύρεση εργασίας των αποφοίτων στο εξωτερικό. • Οι πτυχιούχοι να έχουν επαγγελματικά δικαιώματα. Τα επαγγελματικά δικαιώματα των πτυχιούχων του τμήματος Ιατρικών Εργαστηρίων, είναι αναγνωρισμένα με το Π.Δ. 163 ΦΕΚ Α΄ 118 /14-6-1996, ισότιμα και εναρμονιζόμενα με αυτά των Βιοϊατρικών Εργαστηριακών Επιστημόνων του εξωτερικού (Biomedical Scientist/Biomedical Laboratory Scientist) • Να έχει τη δυνατότητα χορήγησης μεταπτυχιακών τίτλων σπουδών. Το τμήμα Ιατρικών Εργαστηρίων του Α- ΤΕΙ Αθήνας υλοποιεί με ιδιαίτερη επιτυχία δύο (2) αυτοδύναμα Προγράμματα Μεταπτυχιακών Σπουδών. • Να χαίρει αναγνώρισης από αντίστοιχα ιδρύματα τριτοβάθμιας εκπαίδευσης του εξωτερικού. Το τμήμα Ιατρικών Εργαστηρίων του Α- ΤΕΙ Αθήνας συμμετέχει για πολλά χρόνια στο επιτυχημένο πρόγραμμα LLP/ ERASMUS, και έχει υπογράψει διμερείς συμφωνίες ανταλλαγών σπουδαστών και διδακτικού προσωπικού με ιδρύματα τριτοβάθμιας εκπαίδευσης εξωτερικού. • Να έχει αναγνωρισμένη επιστημονική ένωση στην Ελλάδα και το εξωτερικό. Η Πανελλήνια Επιστημονική Ένωση των Τεχνολόγων Ιατρικών Εργαστηρίων (ΠΕΤΙΕ), κατόπιν αξιολόγησης του καταστατικού της και των πτυχίων των Τεχνολόγων Ιατρικών Εργαστηρίων είναι μέλος των παρακάτω Διεθνών Οργανισμών: EPBS – European Association for Professions in Biomedical Science, IFBLS – International Federation of Biomedical Laboratory Science και ASCP – American Society for Clinical Pathology. Από τα παραπάνω, προφανώς προκύπτει ότι το τμήμα Ιατρικών Εργαστηρίων δικαιούται να υφίσταται στο υπό ίδρυση νέο Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής ως Αυτόνομο Τμήμα!!! Όσον αφορά την ονομασία του τμήματος; Βιοϊατρικοί Εργαστηριακοί Επιστήμονες Ο συνηθέστερος επαγγελματικός και ακαδημαϊκός τίτλος των Τεχνολόγων Ιατρικών Εργαστηρίων παγκοσμίως είναι Βιοϊατρικός Εργαστηριακός Επιστήμονας (Biomedical Laboratory Scientist) ή Τεχνολόγος Ιατρικών Εργαστηρίων (Medical Laboratory Technologist), με Επίπεδο Επαγγελματικών Προσόντων 6 (Bachelor Degree), όπως αποτυπώνεται στην βάση Δεδομένων των νομικά κατοχυρωμένων επαγγελμάτων της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Οι Τεχνολόγοι Ιατρικών Εργαστηρίων με τις εξειδικευμένες τεχνολογικές γνώσεις τους εργάζονται σε υπηρεσίες υγείας στην Ελλάδα και το εξωτερικό (αναγνωρισμένοι ως Biomedical Laboratory Scientists) παρέχοντας κλινικές εργαστηριακές υπηρεσίες. Πολλοί Τεχνολόγοι Ιατρικών Εργαστηρίων εργάζονται σε κλινικά εργαστήρια, σε ιδρύματα τριτοβάθμιας εκπαίδευσης και σε κλινικά ερευνητικά προγράμματα και δεν έχουν δικαίωμα να ασκήσουν ελεύθερο επάγγελμα όπως άλλοι απόφοιτοι των Σχολών Επαγγελμάτων Υγείας. Ερωτήματα και απορίες που θα πρέπει να εξετάσετε στο υπό ίδρυση Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής: • Είναι δυνατό να υποστηρίζετε (-αι) ότι πρέπει να έχουν κοινά μαθήματα τμήματα: διαγνωστικά (Ιατρικά Εργαστήρια), απεικονιστικά (Τεχνολόγων Ακτινολόγων) και αποκατάστασης ( Οδοντοτεχνίτες, Οπτικοί-Οπτομέτρες, και Αισθητικοί-Κοσμητολόγοι); Πάμε για παγκόσμια πρωτοτυπία; Γιατί δεν μπορούμε να ακολουθήσουμε την διεθνή πραγματικότητα όπου οι συνάδελφοί μας προάγονται έως και Διευθυντές εργαστηρίων;;; • Πως θα μεταφερθούν στο Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής οι φοιτητές που σπουδάζουν τώρα στο Α – ΤΕΙ της Αθήνας; • Τι θα γίνει με τμήματα των Ιατρικών εργαστηρίων σε Θεσσαλονίκη και Λάρισα; Θα συνεχίσουν να λειτουργούν και να παράγουν αποφοίτους Α-ΤΕΙ; Και θα έχουμε αποφοίτους δύο ταχυτήτων ΠΕ και ΤΕ Ιατρικών εργαστηρίων; • Τι θα γίνει με τους αποφοίτους των δύο, τριών ή και περισσοτέρων προηγουμένων ετών; Πως θα έχουν τη δυνατότητα ισοβάθμισης των πτυχίων τους; Και ακόμα περισσότερο, τι θα γίνει με τους Τεχνολόγους Ιατρικών Εργαστηρίων που εργάζονται είκοσι και εικοσιπέντε χρόνια; Θα έχουν τη δυνατότητα να εξαργυρώσουν την εμπειρία τους με ισοβάθμιση τίτλου σπουδών; Θα πρέπει να επανεξεταστεί η απόφασή σας για τη συγχώνευση διαφορετικού αντικειμένου τμημάτων επαγγελμάτων υγείας….. Το τμήμα Ιατρικών Εργαστηρίων, το τμήμα με την υψηλότερη βάση εισαγωγής από τα προτεινόμενα για συγχώνευση τμήματα, δικαιούται να υφίσταται στο υπό ίδρυση νέο Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής ως Αυτόνομο- Αυτοδύναμο τμήμα! Δημήτρης Φούρκας Τεχνολόγος Ιατρικών Εργαστηρίων, MSc, Προϊστάμενος Παραϊατρικού Τμήματος Ιατρικής Υπηρεσίας ΓΝΑ «Λαϊκό»