• Σχόλιο του χρήστη 'ΤΖΑΝΕΤΗ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ' | 4 Ιανουαρίου 2018, 08:52

    Αξιότιμε Κύριε Υπουργέ, Η δημιουργία αυτόνομου τμήματος Κοινωνικής Εργασίας στο υπό ίδρυση Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής ικανοποιεί το χρόνιο αίτημα των κοινωνικών λειτουργών και αναγνωρίζει την επιστήμη της Κοινωνικής Εργασίας ως διακριτό ακαδημαϊκό πεδίο εκπαίδευσης σύμφωνα με τα διεθνή πρότυπα. Αποτελεί εξέλιξη της επιστήμης της Κοινωνικής Εργασίας, η οποία καλείται σε περιβάλλον ανθρωπιστικής και κοινωνικής κρίσης να διαθέτει υψηλού επιπέδου επαγγελματίες κοινωνικούς λειτουργούς για την επίλυση σύνθετων κοινωνικών προβλημάτων. Θα ήταν όμως πιο λειτουργικό και επιστημονικά συμβατό να προβλεφθεί η δημιουργία μιας σχολής Κοινωνικών και Ανθρωπιστικών σπουδών, στην οποία να ενταχθεί το αυτόνομο τμήμα Κοινωνικής Εργασίας, καθώς και άλλα τμήματα συναφών ανθρωπιστικών και κοινωνικών σπουδών και όχι να ενταχθεί σε μία σχολή με επιστημονικό πεδίο Διοίκησης και Οικονομίας. Επιπλέον επισημαίνεται η απουσία αναφοράς της διευθέτησης της ισοτιμίας των πτυχίων των αποφοίτων προηγούμενων ετών. Θα ήταν θεωρώ σημαντικό σε αυτό το Νόμο να προβλεφθεί διάταξη αναγνώρισης και ισοτιμίας των πτυχιούχων ΤΕΙ Αθηνών, όπως κατά το παρελθόν είχε συμβεί με την ισοτιμία των πτυχίων ΚΑΤΕΕ –ΤΕΙ στο Ν. 1865/28-9-1989 (ΦΕΚ 210 Α). Με τιμή Τζανετή Παναγιώτα, Κοινωνική Λειτουργός MsC, Κοινωνική Λειτουργός Τμήματος Κοινωνικής Εργασίας Γ.Ν.Ε. «ΘΡΙΑΣΙΟ».