• Σχόλιο του χρήστη 'ΦΧΤ' | 4 Ιανουαρίου 2018, 08:55

    Συμφωνώ με το πνεύμα των σχολίων του συνόλου των συναδέλφων μου. Ιδιαίτερα υπογραμμίζω: 1.Τις σημαντικές παρατηρήσεις του Γιάννη Καρούση. 2.Τον εύστοχο παραλληλισμό της εισφοράς με το Οθωμανικό χαράτσι του ΙΓΤΖ καθώς και της Πυθιακής διατύπωσης του χρόνου γέννησης της οφειλής και των χρόνων παραγραφής της. 3.Το ερώτημα του Δ. Εμμανουήλ για το αν η κυβέρνηση θέλει μόνο ΔΕΠ αποκλειστικής απασχόλησης. 4.Την επανεξέταση συνολικά του ζητήματος της απαίτησης ποσοστού επί των εισοδημάτων από το ελεύθερο επάγγελμα των μελών ΔΕΠ που πολύ σωστά βάζει ο Κώστας Τόσιος και τέλος 5.Τα οποιαδήποτε «παζαρέματα» στο ποσοστό καταβολής χρημάτων από πανεπιστημιακούς, οι οποίοι δεν χρησιμοποιούν υποδομές του ιδρύματός τους, όχι μόνο με μειώνουν αλλά είναι εκτός κάθε λογικής (Μαρία Γεωργοπούλου).