• Σχόλιο του χρήστη 'Ηλίας Μ.' | 19 Μαρτίου 2018, 08:35
    Το βλέπω Θετικά/Αρνητικά:  

    1. Ο αριθμός των Υπευθύνων Πληροφορικής και Νέων Τεχνολογιών θα πρέπει να αυξηθεί σε τουλάχιστον 2 σε κάθε Διεύθυνση, ώστε να μπορεί να συνεχιστεί το έργο των ΚΕ.ΠΛΗ.ΝΕ.Τ, όπως ακριβώς γενόταν μέχρι τώρα. Π.χ. σε ΚΕ.ΠΛΗ.ΝΕ.Τ. Διεύθυνσης της επαρχίας ο μέσος αριθμός επισκευής Η/Υ ανέρχονταν σε 120 (Α'θμιας και Β'θμιας). Με τον νέο θεσμό του Υπευθύνου αυτό λογικά θα καταστεί αδύνατο και θα περάσει στα χέρια των ιδιωτών. Αν αυτός ήταν ο σκοπός τότε καλώς επήλθαν οι αλλαγές!! 2. Οι περισσότεροι των τωρινών Υπευθύνων και Τεχνικών Υπευθύνων ΚΕ.ΠΛΗ.ΝΕ.Τ. είναι σε αυτή τη θέση πολλά χρόνια με τεράστια εμπειρία και προσφορά όχι μόνο στις σχολικές μονάδες, αλλά και στις Διευθύνσεις (Α'θμιας και Β'θμιας), όπως δικτύωση οπτικών ινών, δημιουργία συστημάτων και προγραμμάτων μηχανογράφησης, βάσεις δεδομένων, ηλεκτρονικό πρωτόκολλο κ.α. Με το να αυξάνονται τα έτη διδακτικής από 3 σε 5, θεωρώ πως αρκετοί από αυτούς θα αποκλειστούν. Ίσως τα προβλήματα που θα δημιουργηθούν πολλές φορές θα είναι ανυπέρβλητα χωρίς την εμπειρία αυτών των ανθρώπων. Αν αυτός ήταν ο σκοπός τότε καλώς επήλθαν οι αλλαγές!!