Άρθρο 17 – Κατάργηση του θεσμού των σχολικών συμβούλων και μεταβολές υπηρεσιών και υπηρεσιακών μονάδων

1. Ο θεσμός του σχολικού συμβούλου, ο οποίος εισήχθη με την παρ. 1 του άρθρου 1 του ν. 1304/1982, καταργείται.
2. Καταργούνται οι ακόλουθες υπηρεσίες ή οργανικές μονάδες υπηρεσιών του Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων:
α) τα Περιφερειακά Επιμορφωτικά Κέντρα (Π.Ε.Κ.), τα οποία προβλέπονται στο άρθρο 29 του ν. 1566/1985 και στην παρ. 4 του άρθρου 49 του π.δ. 18/2018,
β) τα Κέντρα Διαφοροδιάγνωσης, Διάγνωσης και Υποστήριξης Ειδικών Εκπαιδευτικών Αναγκών (ΚΕ.Δ.Δ.Υ.), τα οποία προβλέπονται στα άρθρα 4 και 12 του ν. 3699/2008 και στην παρ. 6 του άρθρου 49 του π.δ. 18/2018,
γ) τα Περιφερειακά Κέντρα Στήριξης Εκπαιδευτικού Σχεδιασμού (ΠΕ.ΚΕ.Σ.Ε.Σ.), τα οποία προβλέπονται στο άρθρο 9 του ν. 2525/1997 (Α΄ 188),
δ) οι Συμβουλευτικοί Σταθμοί Νέων (Σ.Σ.Ν.), οι οποίοι προβλέπονται στο άρθρο 2 του ν. 1894/1990 (Α΄ 110) και στην παρ. 11 του άρθρου 52 του π.δ. 18/2018,
ε) τα Κέντρα Συμβουλευτικής – Προσανατολισμού (ΚΕ.ΣΥ.Π.) και τα Γραφεία Σχολικού Επαγγελματικού Προσανατολισμού (ΓΡΑ.Σ.Ε.Π.), τα οποία προβλέπονται στην παρ. 3 του άρθρου 10 του ν. 2525/1997 και στην παρ. 12 του άρθρου 52 του π.δ. 18/2018,
στ) τα Κέντρα Πληροφορικής και Νέων Τεχνολογιών (ΚΕ.ΠΛΗ.ΝΕ.Τ.), τα οποία προβλέπονται στην παρ. 5 του άρθρου 8 του ν. 2986/2002 και στην παρ. 10 του άρθρου 52 του π.δ. 18/2018,
ζ) οι Αθλητικές Ακαδημίες, οι οποίες προβλέπονται στο άρθρο 41 του ν. 4186/2013,
η) τα Τμήματα Ε΄ Επιστημονικής και Παιδαγωγικής Καθοδήγησης Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης και Στ΄ Επιστημονικής και Παιδαγωγικής Καθοδήγησης Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης των Αυτοτελών Διευθύνσεων Οικονομικής και Παιδαγωγικής Υποστήριξης των Περιφερειακών Διευθύνσεων Εκπαίδευσης, τα οποία προβλέπονται στην περίπτ. β΄ της παρ. 1 του άρθρου 2 του ν. 2986/2002 και στις περιπτ. ε΄ και στ΄ της παρ. 2 του άρθρου 50 του π.δ. 18/2018 και
θ) οι γραμματείες των σχολικών συμβούλων που προβλέπονται στην περίπτ. α΄ της παρ. 5 του άρθρου 2 του ν. 2986/2002.
3. Τα Κέντρα Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης (Κ.Π.Ε.), τα οποία έχουν ιδρυθεί σύμφωνα με την παρ. 13 του άρθρου 111 ν. 1892/1990 (Α΄ 101), όπως ισχύει κατά τη δημοσίευση του παρόντος νόμου, και προβλέπονται στην παρ. 5 του άρθρου 49 του π.δ. 18/2018, μετατρέπονται στα Κ.Ε.Α. που προβλέπονται στο άρθρο 12.

 • 26 Μαρτίου 2018, 15:49 | Δημήτρης
  Το βλέπω Θετικά/Αρνητικά:  

  Αξιότιμε κύριε Υπουργέ της Παιδείας,

  Η συντριπτική πλειοψηφία των εκπαιδευτικών, όπως προκύπτει από τη διαβούλευση, τάσσεται υπέρ της άμεσης κατάργησης των σχολικών συμβούλων και τις επιστροφής τους στις σχολικές τάξεις από 1-9-2018.
  Διαβάστε όλα τα σχόλια της διαβούλευσης. Εξετάστε όλες τις καταγγελίες και διασταυρώστε τις με την πραγματικότητα!
  Οι απλοί εκπαιδευτικοί φοβούνται να εκφραστούν για να μην τιμωρηθούν από τις κλίκες και τις συντεχνίες.
  Ο θεσμός του σχολικού συμβούλου ήταν παρωχημένος και είχε καταστεί ΤΡΟΧΟΠΕΔΗ για την εκπαίδευση. Οι ίδιοι οι σχολικοί σύμβουλοι δεν εμφανίζονταν στην εργασία τους.
  Από 1-9-2018, οι τέως σχολικοί σύμβουλοι επιστρέφουν στις σχολικές αίθουσες ως απλοί καθηγητές. Μια νέα εποχή ξεκινά για το εκπαιδευτικό μας σύστημα, χωρίς θεσμούς που ανήκουν οριστικά και αμετάκλητα στο ΠΑΡΕΛΘΟΝ!

  Με εκτίμηση.

 • 26 Μαρτίου 2018, 15:52 | Kωνσταντίνος Κώτσης
  Το βλέπω Θετικά/Αρνητικά:  

  Ο ΣΧΟΛΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΔΕΝ ΕΙΝΑΙ ΜΟΝΟ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΤΟΥ ΕΚΠΆΙΔΕΥΤΙΚΟΥ. ΕΊΝΑΙ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ,ΣΥΝΕΡΓΑΤΗΣ ΚΑΙ ΦΙΛΟΣ ΤΟΥ ΓΟΝΕΑ, ΤΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΔΙΔΑΣΚΟΝΤΩΝ. ΚΑΙ ΟΧΙ ΣΠΑΝΙΑ Ο ΔΙΑΜΕΣΟΛΑΒΗΤΗΣ ΟΛΩΝ ΤΩΝ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΩΝ ΠΡΟΣ ΤΗ ΔΝΣΗ ΚΑΙ ΤΗΝ ΥΠΟΛΟΙΠΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ!

 • 26 Μαρτίου 2018, 15:53 | Πέτρος
  Το βλέπω Θετικά/Αρνητικά:  

  Στις 26 Μαρτίου 2018, 14:50 |ο Δημήτρης έγραψε «Αξιότιμε κύριε Υπουργέ της Παιδείας,Η συντριπτική πλειοψηφία των εκπαιδευτικών, όπως προκύπτει από τη διαβούλευση, τάσσεται υπέρ της άμεσης κατάργησης των σχολικών συμβούλων και τις επιστροφής τους στις σχολικές τάξεις από 1-9-2018.Με εκτίμηση.»
  Αν όμως κανείς διαβάσει τα σχόλια της διαβούλευσης δεν προκύπτει αυτό το συμπέρασμα. Αυτή η άκρατη βουλησιαρχία του Δημήτρη βάλει εναντίον της εγκυρότητας της διαβούλευσης. Ας προστατεύσουμε τη παιδεία μας από τέτοιες νοοτροπίες που την καθηλώνουν.

 • 26 Μαρτίου 2018, 15:35 | Δημήτρης
  Το βλέπω Θετικά/Αρνητικά:  

  Αγαπητοί συνάδελφοι,
  Αξιότιμε κύριε Υπουργέ της Παιδείας,

  Στο πλαίσιο της διαβούλευσης ακούστηκαν όλες οι απόψεις, ακόμα και των απλών ανώνυμων εκπαιδευτικών που δεν έχουν τη δυνατότητα να τις εκφράσουν ελεύθερα και επώνυμα στα σχολεία, αφού οι ΚΛΙΚΕΣ, οι ΣΥΝΤΕΧΝΙΕΣ και τα ΚΥΚΛΩΜΑΤΑ, καραδοκούν για να μας τιμωρήσουν. Ακόμα και εδώ κάποιοι ακραίοι(Κώστας Κ.) ζητούν λογοκρισία και τιμωρία της αντίθετης άποψης.
  Μακάρι να προχωρήσει η μεταρρύθμιση και να μην υποκύψει το Υπουργείο στις πιέσεις των συντεχνιών, των κλικών και των κυκλωμάτων. Οι τέως σχολικοί σύμβουλοι πρέπει να επιστρέψουν στις σχολικές τάξεις και οι νέοι Συντομιστές θα πρέπει να έχουν θητεία και ωράριο. Φαινόμενα αργομισθίας και ασυδοσίας πρέπει να παταχθούν!
  Καλή επιτυχία στη μεταρρύθμιση!

  Με εκτίμηση!

 • 26 Μαρτίου 2018, 15:47 | ΕΡΗ
  Το βλέπω Θετικά/Αρνητικά:  

  Οι ρυθμίσεις περί κατάργησης των Σχολικών Συμβούλων θα αποδυναμώσουν απίστευτα τη στήριξη της σχολικής μονάδας και του εκπαιδευτικού. Τα ΠΕΚΕΣ θα βρίσκονται -από τη φύση τους- μακριά από το σχολείο, καθιστώντας στην πράξη πολύ δύσκολη, απόμακρη και ψυχρή τη σχέση εκπαιδευτικού και σχολικής μονάδας με τη διοίκηση. Οι ως τώρα ενδιάμεσοι Διοίκησης και Εκπαιδευτικών Σχολικοί Σύμβουλοι -όσα κι αν τους καταλογίστηκαν κατά καιρούς- στάθηκαν δίπλα στον εκπαιδευτικό, τον επιμόρφωσαν εντός και εκτός ΠΕΚ (που κι αυτά καταργούνται), τον συμβούλεψαν, ώστε να αντιμετωπίσει θέματα παιδαγωγικά ή επιστημονικά, τον στήριξαν στη σχέση του με την υπόλοιπη εκπαιδευτική κοινότητα, με γονείς, μαθητές και Σχολική μονάδα, αλλά και ως παιδαγωγικά υπεύθυνοι -ουκ ολίγων σχολείων- ανέλαβαν, πολλές φορές, να δώσουν -και έδωσαν- με τη μεσολάβησή τους λύση σε ποικίλης φύσης προβλήματα (παιδαγωγικά, εκπαιδευτικά, γονεϊκής εμπλοκής, σχολικού εκφοβισμού, εποπτείας εκπ/κού και παιδαγωγικού έργου, ανεπάρκειας φορέων και προσώπων) που αναφύονται καθημερινά στα σχολεία μας, χωρίς να χρειαστεί αυτά να απασχολήσουν τη Δ/νση. Επίσης ο ως τώρα ενδιάμεσος θεσμός του Σχολικού Συμβούλου συνέβαλε τα μέγιστα όχι μόνο στην εξακτίνωση της εκπαιδευτικής πολιτικής, αλλά και στον πολλαπλασιασμό και στη διάδοση με κάθε τρόπο των κατά καιρούς προτεινόμενων από το ΙΕΠ και άλλους έγκριτους εκπαιδευτικούς φορείς ‘καλών διδακτικών πρακτικών» καθώς και στην κατανόηση, στην εμπέδωσή και στην εφαρμογή τους. Ακόμη κι αν υποθέσουμε ότι και οι Συντονιστές θα λειτουργούν μ΄ένα παρόμοιο τρόπο, είναι βέβαιο ότι ούτε ο άριθμός τους θα επαρκεί, ούτε η -εκ των πραγμάτων- απόμακρη γεωγραφικά -και όχι μόνο- σχέση τους με την εκπαιδευτική κοινότητα θα το επιτρέψει.
  ΠΡΟΤΑΣΗ: ΠΡΙΝ ΑΠΟΦΑΣΙΣΤΕΙ ΟΠΟΙΑΔΗΠΟΤΕ ΚΑΤΑΡΓΗΣΗ ΤΟΥ ΘΕΣΜΟΥ ΤΟΥ ΣΧΟΛΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΟΥ (αλλά και των ΠΕΚ, ΚΕΔΔΥ,ΠΛΗΝΕΤ, Επαγγελματικού Προσανατολισμού,
  Αγωγής Υγείας, Πολιτιστικών και Περιβαλλοντικών δράσεων) ΑΣ ΕΝΗΜΕΡΩΘΕΙ, ΜΕ ΟΠΟΙΟ ΔΥΝΑΤΟ ΤΡΟΠΟ, Η ΒΑΣΗ ΤΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΓΟΝΕΩΝ. ΕΙΝΑΙ ΒΕΒΑΙΟ ΟΤΙ Η ΑΝΤΙΔΡΑΣΗ ΤΟΥΣ ΘΑ ΕΙΝΑΙ ΜΕΓΑΛΗ! Ακόμα κι αν κάποιοι ελάχιστοι εκπαιδευτικοί πιστεύουν ακόμη ότι οι Σχ. Σύμβουλοι πρέπει να τιμωρηθούν, διότι τους ανετέθη να φέρουν εις πέρας την Αυτο/Αξιολόγηση, υπάρχει αφ΄ενός, ένα πλήθος γονέων που -καλώς ή κακώς- επικροτεί τη σοβαρή αξιολόγηση και αφ΄ετέρου, ένα πλήθος εκπαιδευτικών που γνωρίζει ότι, αν τελικά η αξιολόγησή τους εφαρμοστεί, ο Σχολικός τους Σύμβουλος θα είναι ο ισχυρότερος βοηθός και ο πιστότερος κριτικός τους φίλος στην όλη διαδικασία.

 • 26 Μαρτίου 2018, 15:30 | Πέτρος
  Το βλέπω Θετικά/Αρνητικά:  

  Προς τη Πολιτική ηγεσία του Υπουργείου Παιδείας:
  Μη καταργείτε το θεσμό του Σχ. Συμβούλου απαιτείστε περισσότερα από αυτούς, έχουν δυνατότητες χρησιμοποιείστε τους για το καλό της εκπαίδευσης

 • 26 Μαρτίου 2018, 14:49 | Σοφία Παπαγεωργιάδου
  Το βλέπω Θετικά/Αρνητικά:  

  θα ήθελα εκφράσω την αντίθεση μου για την κατάργηση του θεσμού των ΚεΠληΝεΤ. Υποτίθεται ότι για την εξοικονόμηση πόρων και την καλύτερη οργάνωση των διευθύνσεων ορίζεται ένα άτομο ως υπεύθυνος πληροφορικής. Δεν έγινε όμως καμία πρόβλεψη για νομούς με ιδιαιτερότητες όπως ο νομός Κοζάνης στον οποίο ο υπεύθυνος πληροφορικής σίγουρα δεν θα προλαβαίνει όχι μόνο να επισκεφθεί τις μονάδες που θα ζητούν τη στήριξή του αλλά ούτε η τηλεφωνική η εξ αποστάσεων στήριξη δεν θα είναι δυνατή.
  Είναι σίγουρο ότι λόγο του πλήθους των σχολικών μονάδων και της διασποράς τους θα είναι ανύπαρκτη η στήριξη τόσο των συναδέλφων όσο και των υποδομών.

  Εκπαιδευτικός πληροφορικής αλλά και ως υπεύθυνος ΚεΠληΝεΤ Πτολεμαΐδας για 2 χρόνια και τεχνικός υπεύθυνος ΚεΠληΝεΤ για 4 χρόνια