• Σχόλιο του χρήστη 'Κοραλια Παπαδοκωστάκη' | 21 Μαρτίου 2018, 10:47
    Το βλέπω Θετικά/Αρνητικά:  

    OXI στην κατάργηση των ΠΛΗΝΕΤ γιατί: -Υποστηρίζουν τη συντήρηση και λειτουργία των σχολικών εργαστηρίων Πληροφορικής σε χαλεπούς για τις σχολικές επιτροπές καιρούς μέσα από επιτόπιες επισκέψεις ή εξ αποστάσεως -Υποστηρίζουν τα δίκτυα των σχολείων και των σχολικών εργαστηρίων Πληροφορικής , παρέχουν συμβουλές και τεχνική υποστήριξη για τη σύνδεση στο ΠΣΔ εκατοντάδων μονάδων -Λειτουργούν υποστηρικτικά για εκατοντάδες μονάδες που δεν έχουν εκπαιδευτικούς Πληροφορικής (Νηπιαγωγεία, Ολιγοθέσια Δημοτικά) -Παρέχουν στήριξη στις Δ/νσεις Α/θμιας και Δ/θμιας και στις υπηρεσίες αρμοδιότητάς τους -Λειτουργούν συμβουλευτικά σε Σχολεία και Υπηρεσίες σε οποιαδήποτε αγορά/ αναβάθμιση εξοπλισμού -Στήνουν νέα εργαστήρια με τις κατάλληλες προδιαγραφές. Οι εκπαιδευτικοί Πληροφορικής -όπου υπάρχουν- δεν έχουν τον απαραίτητο χρόνο, λόγω των διδακτικών υποχρεώσεών τους και των διαθέσεων τους σε άλλα σχολεία -Έχουν εξειδικευμένες τεχνικές γνώσεις και ειδικό εξοπλισμό για τη συντήρηση και υποστήριξη των σχολικών εργαστηρίων και δικτύων -Έχουν άρτιες γνώσεις εγκατάστασης LTSP εργαστηρίων σε σχολεία με απαρχαιωμένο εξοπλισμό -Οργανώνουν σεμινάρια και ημερίδες για τους εκπαιδευτικούς Πληροφορικής με εξειδικευμένα θέματα τεχνικής στήριξης ή και εγκατάστασης/ χρήσης λογισμικού -Οργανώνουν σεμινάρια για όλους τους εκπαιδευτικούς με θέματα όπως : Ασφάλεια στο Διαδίκτυο, Εργαλεία ΤΠΕ (βλ. ΠΛΗΝΕΤ Κυκλάδων για seminars.etwinning.gr -Έχουν ενημερωμένες ιστοσελίδες με πλούσιο υλικό για αντιμετώπιση προβλημάτων, υλικό για μαθήματα και εργαλεία ΤΠΕ -Έχουν ελάχιστα λειτουργικά κόστη σε σχέση με το έργο τους (δεν παίρνουν επιδόματα, δεν πληρώνονται μετακινήσεις κλπ) Σε κάθε περίπτωση αποτελούν μια καλά οργανωμένη και αποτελεσματική δομή που είναι στελεχωμένη με καταρτισμένο και έμπειρο προσωπικό και δεν μπορούν να αντικατασταθούν από ένα / δύο άτομα που δεν επαρκούν σε καμία περίπτωση για την αντιμετώπιση προβλημάτων 300+ σχολείων ανά νομό. Επιπλέον, σε περίοδο που επιχειρείται μια πιο ολοκληρωμένη χρήση των ΤΠΕ στην εκπαίδευση μέσα από διαδραστικά βιβλία και επιμόρφωση των εκπαιδευτικών στις ΤΠΕ, δεν είναι δυνατόν να υποβαθμίζεται ο θεσμός υποστήριξης των σχολικών εργαστηρίων Πληροφορικής και δικτύων